Gustaw Buszyński

nie żyje
ur. 1888-11-25, Wilno
zm. 1962-03-14, Warszawa

Biografia

BUSZYŃSKI Gustaw (25 XI 1888 Wilno - 14 III 1962 Warszawa), aktor, reżyser. Był synem Gustawa B. i Zofii z Adolphów, mężem -> Jadwigi Gzylewskiej.

Uczęszczał do gimn. w Grodnie, z którego został usu­nięty za udział w strajku szkolnym. W 1911-12 kształ­cił się w Szkole Aplikacyjnej w Warszawie. W 1912 występował w Płocku z zespołem warsz. T. Zjednoczo­nego, w 1912-14 w T. Polskim w Kijowie, a od lutego 1915 do 1917 w T. Polskim w Warszawie, w sez. 1917/18 w T. Małym, 1918-22 w T. Polskim i Małym, w sez. 1922/23 w T. Polskim w Poznaniu, 1923-25 tamże w T. Nowym, 1925-32 w T. Polskim i Małym w War­szawie, z przerwą w sez. 1927/28, gdy grał w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1932-34 w T. Narodowym w Warszawie, 1934-39 na scenach TKKT, najczęściej w T. Polskim. Podczas II wojny świat. brał udział w przedstawieniach konspiracyjnych, m.in. w "Irydionie". W 1945 występował w T. Wojska Polskiego w Łodzi, a od 1946 do końca życia w T. Polskim i Kameralnym w Warszawie.

Obdarzony korzystnymi warunkami scenicznymi, wy­różniał się piękną dykcją. W "Teatrze" pisano, że "miał pewne skłonności do koturnowości i lekkiego patetyzowania", które jednak z czasem przezwyciężył. Grał najpierw role bohaterskie, potem charakterystycz­ne. Ważniejsze z nich: Masynissa ("Irydion"), Respekt ("Fantazy"), Derwid ("Lilla Weneda"), Król i Poloniusz ("Hamlet"), Guślarz ("Dziady"), Chłopicki ("Warszawian­ka"), Prymas ("Wyzwolenie"), Papież ("Bóg, cesarz i chłop"), Vanan ("Trąd w pałacu sprawiedliwości"). Występował także w filmach. Kilkakrotnie był członkiem zarządu ZASP (1929-30, 1931-32, 1937-39). Po wojnie wykła­dał w PWST.

Bibl.: Almanach 1961/62; Czempiński: Teatry w Warszawie s. 229 (il.); Lorentowicz: T. Polski s. LXVIII-LXIX; Łoza: Czy wiesz I; Sikorski: Szkoła Aplikacyjna s. 76; Teatr 1962 nr 9; Afisze i programy, IS PAN.

Ikon.: W. Bartoszewicz: B. jako Don Gomez (Cyd), rys., tusz,1954 - MTWarszawa; J. Żebrowski: B. jako Arcybiskup (Święta Joanna), karyk., rys., repr. Express wiecz. 1956 nr 293; Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film: 1933 - Pod Twoją obronę; 1936 -Barbara Radziwił­łówna; 1937 - Dziewczyna szuka miłości, Kościuszko pod Racławicami; 1951 -Warszawska premiera; 1952 - Młodość Chopina; 1954-Piątka z ulicy Barskiej. Nagrania: Fragment roli (Lilia Weneda), wypowiedź okolicz­nościowa- Arch. Dok. Mechanicznej; Fragmenty ról (Rozbitki, Wrogowie, Intryga i miłość, Hamlet, Srebrna szkatułka, Lilla Weneda) - Teatr PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.