teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jadwiga Gzylewska-Buszyńska

nie żyje
ur. 1894-04-29, Warszawa
zm. 1961-07-25, Warszawa

Biografia

GZYLEWSKA Jadwiga, zamężna Buszyńska (29 IV 1894 Warszawa - 25 VII 1961 Warszawa), aktorka. Była córką Ignacego i Marii G., żoną -> Gustawa Buszyńskiego. Po ukończeniu pensji wstąpiła do Szkoły Aplikacyjnej w Warszawie. Studia aktorskie ukoń­czyła z odznaczeniem. Debiutowała jesienią 1912 w T. Polskim w Kijowie pod dyr. F. Rychłowskiego; spędziła w tym t. dwa sezony. W 1915-18 wystę­powała w Warszawie (1915 - T. Komedia, T. Po­wszechny, T. Współczesny i t. Żywa Mucha, 1916 -T. Praski, sez. 1917/18 -T. Mały), w sez. 1918/19 w Krakowie (T. Powszechny), w 1919-22 ponownie w Warszawie (T. Polski), w 1922-25 w Poznaniu (sez. 1922/23 - T. Polski, 1923-25 - T. Nowy), w 1925-27 w Łodzi (T. Miejski), w 1927-32 ponownie w War­szawie (do 1931-T. Miejskie, gł. T. Narodowy i T. Letni; w sez. 1931/32 -T. na Chłodnej). Po 1932 wskutek choroby musiała wycofać się z pracy scenicznej. Podczas okupacji udzielała lekcji języka angielskiego. W 1945 powróciła na scenę T. Polskiego w Warszawie, gdzie występowała do śmierci. W 1912-32 grała role naiwnych, a także amantek i bohaterek, m.in. Klarę ("Zemsta"), Marię ("Warsza­wianka"), Smugoniową ("Uciekła mi przepióreczka"), Hero ("Wiele hałasu o nic"), Wojewodziankę ("Zaczaro­wane koło"), Ofelię ("Hamlet"), Teklę ("Wąsy i peruka"), Antoninę ("Biała rękawiczka"), Desdemonę ("Otello"), Wandę ("Legion"). Po 1945 grała role charakterystyczne, m.in.: Panią Grandet ("Eugenia Grandet"), Hrabinę ("Dom na Twardej"), Pannę Vialet ("Sprawiedliwi ludzie"), Marię Józefinę ("Dom Bernardy Alba").

Bibl.: Almanach 1961/62; Czempiński: Teatry w Warszawie s. 185 (il.); Fallek: Cztery sezony; Lorentowicz: T. Polski; Si­korski: Szkoła Aplikacyjna s. 77-78; Wspomnienia aktorów; Teatr 1962 nr 9; Straus: Repertuar 1915-16; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. pryw. - MTWarszawa.

Nagrania: Rola (Pan Damazy) - Teatr PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.