teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Pola Bukietyńska

nie żyje
ur. 1917-01-15, Oświęcim
zm. 1981-05-24, Katowice

Biografia

Pola (Apolonia) Bukietyńska (15 I 1917 Oświęcim - 24 V 1981 Katowice), śpiewaczka. Studia muzyczne ukończyła w Czechosłowacji. Od sez. 1949/50 była solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. W swym repertuarze miała m. in następujące partie sopranowe: Micaela ("Carmen" Bizeta), Mimi ("Cyganeria" Pucciniego), Małgorzata ("Faust" Gounoda), Marzenka ("Sprzedana narzeczona" Smetany), Blonda ("Uprowadzenie z Seraju" Mozarta). W 1973 obchodziła jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Z końcem sez. 1973/74 ustąpiła ze sceny.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.