teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Lech Łotocki

aktor, Teatr Rozmaitości Warszawa

Nagrody

1.

nagroda:Wrocław - I PPA - nagroda
rok otrzymania:1976

2.

nagroda:Opole - III Opolskie Konfrontacje Teatralne - nagroda za rolę Xawerego w przedstawieniu "Turoń" Stefana Żeromskiego w reżyserii Izabeli Cywińskiej w Teatrze Nowym w Poznaniu
rok otrzymania:1977

3.

nagroda:Sopot - VI Festiwal Teatru PR i Teatru TVP "Dwa teatry" - wyróżnienie za rolę w przedstawieniu "Fotoplasyikon" Krzysztofa Bizia
rok otrzymania:2006

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.