teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Benedykt Hertz

nie żyje
ur. 1872-06-07, Warszawa
zm. 1952-10-31, Podkowa Leśna k/Warszawy

Biografia

HERTZ Benedykt (7 VI 1872 Warszawa - 31 X 1952 Podkowa Leśna k. Warszawy), dyrektor teatru, kierownik lit., aktor. Był synem Józefa H., urzęd­nika bankowego i Doroty z domu Libkind, bratem - Henryka Barwińskiego. Ukończył szkołę realną w Warszawie. Początkowo pracował jako urzędnik. Od 1894 zamieszczał artykuły w prasie, a w 1900 debiutował jako poeta. Studiował w Zurychu i Pa­ryżu, w 1905 wrócił do kraju i pracował jako publicysta w Warszawie i Krakowie. W 1907-12 w Wilnie współpracował z teatrem oraz grupą artyst. Banda. W 1912 objął stanowisko "dramaturga" w T. Polskim w Poznaniu; być może występował też na scenie. Od 1915 w Warszawie; przez kilka mie­sięcy w 1917 był kier. artyst. t. Miraż, nast. wy­stępował w t. Argus (od września 1919) i Stańczyk (1923). Brał udział w objazdach zespołów kabare­towych (np. Wieczory Wesołej Muzy, Kalisz 1920; występy Artystów Warszawskich, Płock 1921). Od grudnia 1922 i w 1923 prowadził, wraz z W. Tatarkiewicz, t. objazdowy dla dzieci, pisząc teksty i występując na scenie. Współpracował także z warsz. teatrami i kabaretami jako autor sztuk, jednoaktó­wek, skeczów i piosenek. Był m.in. autorem sztuki "Czupurek, czyli Renesans podwórka", wystawionej w 1921 w Reducie.

Bibl.: M. Arska: Wilki dobre i niedobre. Wspomnienia o Benedykcie Hertzu, Warszawa 1988; Bibliografia dramatu; Kaszyński: Teatralia; Konarska-Pabiniak: Repertuar; Kra­siński: Warsz. sceny; Obraz literatury. Literatura okresu Młodej Polski t. 1; PSB (M. Hulewiczowa); 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 395; Taborski: T. pryw.; Kur. Warsz. 1919 nr 241, 247, 1922 nr 356, 1923 nr 11, 200, 218, 232, 247, 296; Pam. Teatr. 1988 z. 3-4 s. 509-524 (il.)

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.