teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Franciszek Brodniewicz

nie żyje
ur. 1892-12-29
zm. 1944-08-14, Warszawa

Biografia

BRODNIEWICZ Franciszek (działał od 1912 - zm. 14 VIII 1944 Warszawa), aktor. Ukończył gimn. w Poznaniu i tu w 1912-14 występował w rolach epizodycz­nych w T. Polskim. Następnie pracował na prowincji. W okresie międzywojennym występował w T. Miej­skim w Bydgoszczy (1920-21 i 1923-25), T. Rozmai­tości w Warszawie (1922/23), T. Nowym w Poznaniu (1925-27), T. Miejskich w Łodzi (1927-30 i 1931-33), T. Miejskich we Lwowie (1930-31), T. Kameralnym w Warszawie (1933), t. 830 (1934), w T. Polskim i na innych scenach TKKT (1933-37). Występował także gościnnie w innych miastach, m.in. w Gdyni (1937), Częstochowie (1938) i Sosnowcu (1939). W czerwcu 1944 wystąpił w jawnym T. Nowym w Warszawie. Grał głównie role amantów w dramatach i komediach. Waż­niejsze role: Franek ("Aszantka"), Pan Młody ("Wesele"), Rożnik ("Diabeł i karczmarka"), Mazepa ("Mazepa"), Zbyszko ("Moralność pani Dulskiej"), Fircyk ("Fircyk w zalotach"), Ks. Reichstadtu ("Orlę"), Roman ("Głaz gra­niczny"). Popularność zdobył jednak głównie dzięki rolom filmowym.

Bibl.: Almanach t. bydg. s. 82 (il.); Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Czy wiesz I s. 72 (il.); Maciejewska: Teatr w Poznaniu.

Ikon.: J. Żebrowski: Portret, karyk., rys., repr. Zwierciadło 1938 nr 7/8; Fot. w rolach - MTWarszawa.

Film. :1933 - Prokurator Alicja Horn; 1934 - Czarna perła, Córka generała Pankratowa, Śluby ułańskie; 1935 - Dwie Joasie, Dzień wielkiej przygody; 1936 - Pan Twardowski, Pa­pa się żeni, Trędowata; 1937 - Ordynat Michorowski, Ulan księcia Józefa; 1938 - Moi rodzice rozwodzą się, Wrzos; 1939 - Doktor Murek, Przez Izy do szczęścia, U kresu drogi.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.