teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Władysław Brochwicz

nie żyje
ur. 1901-12-04, Lwów
zm. 1958-01-08, Katowice

Biografia

BROCHWICZ Władysław Kazimierz (4 XII 1901 Lwów - 8 I 1958 Katowice), aktor. Nazywał się po­czątkowo Hubel; prawnie zmienił nazwisko na Broch­wicz (był to jego pseud. używany od początku pracy w teatrze). Ukończył gimn. realne i wydz. prawa uniw. we Lwowie. Następnie wstąpił do szkoły dram. przy Konserwatorium we Lwowie. Po jej ukończeniu zdał egzamin ZASP i debiutował 17 VII 1926 w roli Vegha ("Bitwa pod Waterloo") w T. Miejskim we Lwowie, został zaangażowany i w zespole tym pozostał do 1937. W sez. 1937/38 występował w T. Miejskich w Łodzi, 1938/39 w T. Polskim w Katowicach. Po wybuchu II wojny świat. przedostał się do Lwowa i tam pracował w T. Polskim do 1941. Podczas okupacji niemieckiej zatrudniony był jako pracownik fizyczny w fabryce Baczewskiego. W 1944 ponownie zgłosił się do pracy w T. Polskim i z jego zespołem wyjechał w 1945 do Katowic. Tutaj w T. im. Wyspiańskiego występował do końca życia. Talent jego ujawnił się najpełniej w ro­lach charakterystycznych. Ważniejsze role: Tobiasz ("Wieczór Trzech Króli"), Czepiec ("Wesele"), Rotmistrz ("Damy i huzary"), Daum ("Panna Maliczewska"), Tartuffe ("Świętoszek"), Bezsiemionow ("Mieszczanie"), Birling ("Pan inspektor przyszedł"). Występował także w filmach.

Bibl.: Pam. teatr. 1963 z. 1-4 s. 266-269; Teatr 1958 nr 12; Afisze i programy, IS PAN.

Film; 1948 - Ostatni etap.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.