teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Hanna Brochocka-Winczewska

nie żyje
ur. 1918-01-19, Irkuck
zm. 1968-02-20, Warszawa

Biografia

BROCHOCKA Hanna, właśc. Władysława Anna Winczewska, z Rozwadowskich (1913 lub 19 I 1918 Irkuck w Rosji - 20 II 1968 Warszawa), aktorka, tancerka. Data urodzenia 19 I 1918 podawana stale w ankietach - mało prawdopodobna ze względu na datę debiutu. Była córką Władysława i Julii Rozwadowskich, żoną -> Stanisława Winczewskie­go. Ukończyła gimn. w Warszawie, uczęszczała też do szkoły tańca T. Wysockiej. Na scenę przygoto­wywała się pod kier. S. Daniłowicza. W maju 1932 grała w warsz. T. Nowości pod pseud. Brochocka, którego używała do końca kariery scenicznej. W sez. 1932/33 występowała w T. Nowym w Pozna­niu, w 1933/34 w Wielkiej Operetce w Warszawie. W 1936 zdała eksternistyczny egzamin aktorski. W 1935-37 występowała w T. Miejskim w Grodnie, w sez. 1937/38 w T. Miejskim w Bydgoszczy, 1938/39 w T. im. Słowackiego w Krakowie. Pod­czas II wojny świat. mieszkała w Warszawie, pra­cowała jako kelnerka. Dorywczo występowała w jawnym t. Nowości. Po wojnie pracę na scenie rozpoczęła w 1946 w T. im. Wyspiańskiego w Katowicach i pozostała w nim do 1951. Potem występowała w Łodzi: w sez. 1951/52 w T. Małym, 1952/53 w T. Nowym, a w 1953-58 w T. im. Jaracza. Po kilkuletniej przerwie, wróciła w 1963 na scenę T. im. Wyspiańskiego w Katowicach i występowała tam do sierpnia 1966; nast. ze wzglę­du na zły stan zdrowia przeszła na rentę inwa­lidzką.

Obdarzona dobrymi warunkami zewnętrznymi i umiejętnością tańca, w okresie międzywojennym występowała przede wszystkim w tzw. lekkim re­pertuarze w sporych rolach, jak: Jenny ("Pierwszy występ Jenny"), rola tyt. w "Pannie Coctail"; grała także np. Orcia ("Nie-Boska komedia"). Po II wojnie świat. występowała rzadko i raczej w rolach epi­zodycznych, takich jak: Hiszowska ("Panna Mali­czewska"), Sheila ("Pan inspektor przyszedł"), Liza ("Niezapomniany rok 1919"), Dama dworu ("Kot w butach"), Małgorzata Linde ("Ania z Avonlea").

Bibl.: Almanach 1967/68; Formanowicz; Kaszyński: Teatr łódz.; Linert: T. Śląski; Sempoliński: Wielcy artyści; As 1936 nr 47 (il.); Para. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 193; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, ZUS Warszawa.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., ZASP.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.