teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Brandt (Limen)

nie żyje
ur. 1880-02-10, Zakliczyn
zm. 1950-02-16, Kraków

Biografia

BRANDT Kazimierz, pseud. Limen (10 II 1880 Zakli­czyn nad Dunajcem - 16 II 1950 Kraków), aktor. Był synem Władysława B. majora-powstańca z 1863 i Marii z Cynarów. Kształcił się w gimn. Jezuitów w Chyrowie i w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, ukoń­czył kursy dram. S. Knake-Zawadzkiego. W 1901-03 występował pod pseud. Limen w T. Ludowym w Krakowie, w sez. 1903/04 w T. Polskim w Poznaniu, 1904/ 1905 w T. Miejskim w Krakowie, w następnych 1. w T. Ludowym we Lwowie i w zespołach wędrownych. W sez. 1908/09 występował w Krakowie, zapewne rów­nocześnie w T. Ludowym (pod pseud. Limen) oraz w T. Miejskim pod nazwiskiem Brandt, którego odtąd stale używał. W T. Miejskim (przemianowanym w 1909 na T. im. Słowackiego) występował do 1913, a następnie w 1914-1925. Grał małe role charakterystyczne, jak np. Żyd ("Wesele"), Jankiel ("Złota Czaszka"), Ksiądz Lwowicz ("Dziady"), Antonio ("Wiele hałasu o nic"), Egeusz ("Sen nocy letniej"). W sez. 1925/26 występował w krak. T. Ba­gatela, 1927/28 w T. Miejskim w Sosnowcu, w 1928-39 w T. Polskim w Katowicach; 12 III 1930 obchodził tam w roli Jenerała ("Pani kasztelanowa") jubileusz trzydzie­stolecia pracy scenicznej. Po II wojnie świat. występo­wał do 1947 w T. im. Wyspiańskiego grając m.in. role Dulskiego ("Moralność pani Dulskiej"), Walentyna ("Wie­czór Trzech Króli").

Bibl.: Sobański: Teatr pol. na Śląsku (il.); Scena pol. 1930 nr 6, 8 (il.); Afisze, IS PAN; Akt zgonu nr 376/1950, USC Kraków.

Ikon.: Fot. w rolach - Bibl. Ossol., IS PAN, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.