teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jadwiga Borzewska

nie żyje
ur. 1887-09-03, Borzesławice
zm. 1963-02-04, Kraków

Biografia

BORZEWSKA Jadwiga, zamężna Skrudlikowa (3 IX 1887 Borzesławice - 4 II 1963 Kraków), aktorka. Kształciła się prawdopodobnie w Klasie Dramatycznej przy Warsz. Tow. Muzycznym, następnie przebywała przez pewien czas w Moskwie i w Paryżu. Debiutowała 25 VIII 1910 w T. im. Słowackiego w Krakowie w roli Panny Młodej ("Wesele") i w sez. 1910/11 grała role amantek. W sez. 1912/13 występowała w T. Popularnym w Łodzi, w maju 1915 w T. Polskim w Warszawie; grała tu m.in. Arcychmurę ("Chmury"). Wiosną 1916 występowała w T. Współczesnym, w 1924-26 należała do zespołu T. im. Bogusławskiego, gdzie grała m.in. Panią Szmidt ("Kniaź Patiomkin"), Oneiros ("Achilleis"). Później występowała sporadycznie w niewielkich ro­lach w różnych t. warsz., m.in. w T. Polskim (1932) i Narodowym (1935). Od 1945 do końca życia praco­wała w Krakowie w T. Starym, a okresowo także w T. im. Słowackiego, ale grała już b. rzadko i tylko role epizodyczne, jak np. Zakonnica ("Nieboszczyk pan Pic").

Bibl.: Lorentowicz: T. Polski; Sto lat Starego Teatru; Szczublewski: Artyści i urzędnicy; Biuletyn Informacyjny SPATiF 1963 nr 33-34; Afisze i programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.