Anna Lutosławska-Jaworska

Nagrody

1.

nagroda:Nagroda Państwowa (wyróżnienie zespołowe) w sekcji teatru za rolę Gruszy w przedstawieniu "Kaukaskie kredowe koło" Bertolda Brechta w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie
rok otrzymania:1955

2.

nagroda:Nagroda Artystyczna Nowej Huty
rok otrzymania:1962

3.

nagroda:Wrocław - V OFTJA - nagroda za monodram "Zamienione głowy" wg Tomasza Manna
rok otrzymania:1970

4.

nagroda:Wrocław - Brązowa Iglica
rok otrzymania:1971

5.

nagroda:Szczecin - XIII - Wielka Nagroda Publiczności, Nagroda ministra Kultury i Sztuki za rolę w przedstawieniu "Cudzoziemka" wg Marii Kuncewiczowej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
rok otrzymania:1978

6.

nagroda:Opole - VI OKT - nagroda za rolę Idalii w "Fantazym" Juliusza Słowackiego w Teatrze im.Słowackiego w Krakowie
rok otrzymania:1980

7.

nagroda:Kraków - Nagroda im. Ireny Solskiej
rok otrzymania:2014

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.