teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Błaszczyński

nie żyje
ur. 1920-03-03, Warszawa
zm. 1989-05-16, Elbląg

Biografia

Kazimierz Błaszczyński (3 III 1920 War­szawa - 16 V 1989 Elbląg), aktor. Debiutował w 1946 w T. Młodych im. Kajki w Olsztynie, następnie do 1955 był tam w zespole T. im. Jaracza (w 1952 zdał eksternistyczny egza­min aktorski, do którego przygotował się pod kier. S. Igara), z wyjątkiem l. 1952 - 53, kiedy grał w T. Wybrzeże w Gdańsku, m. in. Poireta ("Pociąg do Marsylii" Gruszczyńskiego) i Filutowicza ("Zabobonnik" Zabłockiego). W 1955 był krótko w T. im. Węgierki w Białymstoku, w 1955 - 60 w T. Dolnośląskich w Jeleniej Gó­rze, w 1959 w T. Rozmaitości we Wrocławiu, w sez. 1960/61 w Bałtyckim T. Dramatycz­nym w Koszalinie. Wróciwszy do Olsztyna po­został w zespole T. im. Jaracza w l. 1962 - 67, następnie grał w T. Polskim w Bydgoszczy (1967 - 69), w T. Dolnośląskim w Jeleniej Gó­rze (1969 - 72), w T. Ziemi Gdańskiej, potem pn. T. Dramatyczny w Gdyni (1972 - 81). Na tej ostatniej scenie w 1980 obchodził jubileusz 30 - lecia pracy artyst. grając Geldhaba ("Pan Geldhab" Fredry). Z końcem sez. 1980/81 prze­szedł na emeryturę, nadal jednak współpraco­wał z tym teatrem i w sez. 1981/82 w spekta­klu "Testariada" Mrożka obchodził 35 - lecie działalności scen. jako Mały Rozbitek ("Na peł­nym morzu"). Od sez. 1987/88 współpracował z T. Dramatycznym w Elblągu. Ważniejsze role: Peachum ("Opera za trzy grosze" Brechta), Pigwa ("Sen nocy letniej" Shakespeare'a), Wi­liam Koken ("Szczygli zaułek" Shawa), Wielki Inkwizytor ("Don Carlos" Schillera), Majcherek ("Królowa przedmieścia" Krumłowskiego), Szmaga ("Grzesznicy bez winy" Ostrowskiego), Koczkariew ("Ożenek" Gogola), Jaskrowicz ("Grzech" Żeromskiego). Choroba przerwała mu przygotowania do roli Gandzalina ("Mieszkan­ko Zojki" Bułhakowa).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1988/89. Tom XXX. Warszawa 1995.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.