teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Danuta Bleicher-Juraszczyk

nie żyje
ur. 1924-04-23, Brześć
zm. 1987-02-25, Katowice

Biografia

Danuta Bleicherówna, zam. Juraszczyk (23 IV 1922 Brześć - 25 II 1987 Katowice), aktorka, reżyser, dyr. i kier. artyst. teatru. W 1945 wstąpiła do Studia Aktorskiego K. Frycza przy T. Miejskim w Krakowie, nast. naukę kontynuowała w krak. Szkole Dramaty­cznej (uk. w 1947). Podczas studiów brała udział w spektaklach T. Dramatycznych, np. Menada III.("Orfeusz" Świrszczyńskiej, 1946), Eo ("Odys w Feaków" Fhikowskiego, 1947). W l. 1947-49 występowała w T. Pol­skim w Bydgoszczy (m. in. Juliasiewiczowa w "Moral­ności pani Dulskiej" Zapolskiej), od 1949 w T. Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach (np. Doryna w "Świę­toszku" Moliera), gdzie też wykładała w działającym przy teatrze trzyletnim Studiu Dramatycznym. Współ­pracowała ze Śląskim T. Powszechnym PPIE w Kato­wicach (Żona w "Ich czworo" Zapolskiej, sez. 1958/59), a po jego przekształceniu się w T. Nowy w Zabrzu była w l. 1959-63 reżyserem i kier. artyst. tej sceny. Wy­stawiła wówczas m. in. "Marię Stuart" Słowackiego, "La­to" Rittnera, "Kolegę" Simmla, "Eugenię Grnndet" wg Balzaka, "Małżeństwo Kreczyńskiego" Suchowo-Kobylina, "Świer­szcza za kominem" Dickensa. Zagrała m. in. Królową Annę ("Szklanka wody" Scribe'a), Katarzynę ("Poskromienie złośnicy" Shakespeare'a). W l. 1963-65 była dyr. i kier. artyst. T. Dolnośląskich w Jeleniej Górze, reżyserowała m. in. "Heddę Gabler" Ibsena, "Otella" Shakespeare'a, w l. 1965-67 na scenie T. Śląskiego w Ka­towicach, np. "Co złego to nie my" Kowalewskiego, "Drugi strzał" Thomasa, "Paryżanina" Magniera; ponadto spra­wowała w sez. 1966/67 kier. artyst. WAIE w Katowicach. W l. 1967-69 należała do zespołu aktorskiego T. Śląskiego, w nast. l. współpracowała ze Śląską Estradą Wojskową we Wrocławiu, była auto­rką tekstów i reżyserem wielu ideowo zaangażowa­nych widowisk, pisała też scenariusze dla telewizji i estrady. W l. 1973-77 była w zespole T. im. Kochano­wskiego w Opolu, po czym przeszła na emeryturę. W ostatnich l. interesowała ją szczególnie twórczość dla dzieci i młodzieży, m. in. w sez. 1982/83 wyreżyserowała własną sztuką "Domek kotki Dorotki" (wg Marszaka) w T. Nowym im. Morcinka w Zabrzu.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1986/87. Tom XXVIII. Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.