teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Antoni Biliczak

nie żyje
ur. 1914-06-05, Bohorodczany /k.Stanisławowa
zm. 1989-06-05, Gdańsk

Biografia

Antoni Biliczak (5 VI 1914 Bohorodczany k. Stanisławowa - 5 VI 1989 Gdańsk), aktor, dyr. teatru, pedagog. Debiutował jeszcze jako uczeń Gimn. im. Staszica w Stanisławowie w Perfumerii László, na scenie miejscowego T. Pokucko-Podolskiego im. Moniuszki pod kier. Z. Łozińskiej. Od 1933, przyjęty przez nią do zespołu pomocniczego, poznawał tajni­ki warsztatu teatr, pracując m. in. jako ma­szynista, elektryk, rekwizytor, inspicjent, a nast. administrator i kier. objazdów. Fun­kcje te sprawował także w l. 1936 - 39 należąc już do zespołu aktorskiego Łozińskiej (gry scen. uczył się u I. Ładosiówny). W l. 1939 - 41 pozostał w Stanisławowie w charakterze administratora radziecko-ukraińskiego T. im. Franki. Po przerwie okupacyjnej, w 1944 wró­cił na kilka miesięcy do tego t., a w końcu roku został wcielony do zespołu estradowego WP w Lublinie, był jego administratorem, konferansjerem i chórzystą. Od 1945 praco­wał w gliwickim t. kukiełkowym "Pajacyk", w sez. 1947/48 wrócił jako kier. admin. i aktor do zespołu Łozińskiej, która objęła dyr. i kier. artyst. T. Miejskiego w Jeleniej Górze, nastę­pnie w 1950 przejął dyr. t. jeleniogórskiego i pozostał na tym stanowisku do października 1955 (Łozińska sprawowała kier. artyst. do 1954). Niektóre role: Dr Czyściel ("Chory z uro­jenia" Moliera), Groznoj ("Lubow Jarowaja" Tre­niewa), Don Diego ("Zielony Gil" de Moliny), Dulski ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej), Pan Zgoda ("Świętoszek" Moliera), Otocki ("Szczęście Frania" Perzyńskiego). W pierwszej poł. 1954 równocześnie sprawował dyr. T. Dramatycznych we Wrocławiu, a także z ramienia MKiS opiekę nad T. im. Jaracza w Olsztynie. Od jesieni 1955 do przejścia na emeryturę z końcem 1979 był dyr. T. Wybrze­że w Gdańsku, zaliczanym - dzięki swym ta­lentom organizatorskim i wszechstronnej znajomości teatru - do wąskiego grona najle­pszych fachowców. Był inicjatorem odbudowy gmachu przy Targu Węglowym (1967), prze­budowy T. Kameralnego w Sopocie, utworze­nia studia aktorskiego (1977), w którym też wykładał (1977 - 82). Na Wybrzeżu miał w swym dorobku artyst., takie role, jak: Gra­biec ("Balladyna" Słowackiego), Zalesiak ("Sułkowski" Żeromskiego), Szpiekin ("Rewizor" Go­gola), Król ("Jonasz i Błazen" Broszkiewicza), Majcherek ("Królowa przedmieścia" Krumłowskiego), Piekarz ("Testament psa" Suassuny) Ojciec Scholasticus ("Igraszki z diabłem" Drdy) Rejent ("Zemsta" Fredry), Żyd ("Wesele" Wyspiańskiego). W tej ostatniej wystąpił też z okazji jub. 45 - lecia pracy scenicznej 29 IX 79.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1988/89. Tom XXX. Warszawa 1995.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.