teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Andrzej Bieżan

nie żyje
ur. 1945-11-23, Warszawa
zm. 1983-12-15, Poznań

Biografia

Andrzej Bieżan (23 XI 1945 Warszawa - 15 XII 1983 Poznań, kompozytor, kier. art. i dyr. teatru. W 1972 ukończył wydz. kompozycji PWSM w Warszawie. Komponował muzykę teatralną, m. in. dla T. Polskiego w Byd­goszczy, T. im. Bogusławskiego w Kaliszu ("Upiory" Ibsena), T. im. Wyspiańskiego w Ka­towicach ("Młyny Totenhornu" Truchanowskiego), T. Polskiego w Szczecinie ("Źródło" wg Norwida), T. Narodowego w Warszawie ("Treny" wg Kochanowskiego), T. Wybrzeże w Gdańsku ("Samuel Zborowski" Słowackiego, "Święty Franciszek i wilk z Gubbio" Themersona), Poznańskiego T. Lalki i Aktora ("Arlekin, czyli Sługa trzech panów" Jurkowskie­go), w którym od 1 IX 82 sprawował dyr. art. Na scenie tej zadebiutował też jako reżyser i adaptator spektaklem "Przygody Pędrka Wy­rzutka" Themersona. Komponował utwory koncertowe i elektroniczne.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1983/84. Tom XXV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.