teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mieczysław Machlejd-Bielecki

nie żyje
ur. 1908-11-08, Warszawa
zm. 1989-07-27, Warszawa

Biografia

Mieczysław Bielecki, właśc. Machlejd (8 XI 1908 Warszawa - 27 VII 1989 Warszawa), aktor. Przyjął pseud. po matce, aktorce, i śpie­waczce, Marii B. Kształcił się rok na Oddziale Dram. przy Konserwatorium Muz. w Warsza­wie, następnie dwa lata w Szkole Dram. pod kier. M. Szpakiewicza i F. Zbyszewskiego przy T. Polskim w Katowicach (uk. w 1932). Od jesieni 1932 do pocz. 1933 występował w T. Zjednoczonych w Warszawie (Polski, Mały, Banda), w Objazdowym T. Szkolnym pod kier. I. Michorowskiej, w T. na Kredyto­wej w Warszawie i T. Miejskim w Sosnowcu (l. 1933 - 35), gdzie następnie poświęcił się pracy dziennikarskiej w dziale sportowym Dziennika Zachodniego, w Expressie Zagłębia i Torpedzie. Po wojnie początkowo kontynuo­wał pracę publicystyczną (Wrocławski Kurier Ilustrowany, Słowo Polskie, Gazeta Robotni­cza), następnie wrócił na scenę i w l.1949 - 52 grał w T. Ziemi Opolskiej (np. Ogonkowskiego w "Weselu Fonsia" Ruszkowskiego), a także wy­mieniany był w zespole T. Dramatycznych w Szczecinie (sez. 1950/51). W sez. 1952/53 zagrał w Gnieźnie Egeona w "Komedii omyłek" Shakespeare'a, w l. 1953 - 57 występował w T. im. Jaracza w Olsztynie, w sez. 1958/59 i do końca 1959 w T. Dolnośląskich w Jeleniej Górze (np. Pisarz w "Zakochanym czeladniku" Babaya i Tolo w "Skizie" Zapolskiej), po czym w trakcie sez. 1959/60 przeszedł do zespołu T. im. Węgierki w Białymstoku. W l. 1960 - 76 był aktorem T. im. Żeromskiego w Kielcach (z wyjątkiem sez. 1969/70) i grał m. in. Gospoda­rza ("Myszy i ludzie" wg Steinbecka), Ojca ("We­sele" Wyspiańskiego), Wuja ("Dziewczyna z lasu" Szaniawskiego), Młynarza ("Zaczarowane koło" Rydla), Wernyhorę ("Sen srebrny Salomei" Sło­wackiego), Śmigalskiego ("Zemsta" Fredry), Ad­mirała ("Żeglarz" Szaniawskiego), Kowala ("Ko­wal, pieniądze i gwiazdy" Szaniawskiego), Orgona ("Dożywocie" Fredry).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1988/89. Tom XXX. Warszawa 1995.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.