teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Klemens Białek

nie żyje
ur. 1925-11-23, Nowogródek
zm. 1981-10-05, Pilzno

Biografia

Klemens Białek (23 XI 1925 Nowogródek - 5 X 1981 Pilzno), dramaturg, redaktor PR, publicysta. Ukończył wydz. społeczno-polityczny Akademii Nauk Politycznych oraz wydz. dramaturgiczny warsz. PWST z siedzibą w Łodzi (1949). W sez. 1948/49 sprawował funkcje sekretarza literackiego w T. Wojska Polskiego w Łodzi (za dyr. Schillera). W 1949-55 był inspektorem art. Centralnego Zarządu Teatrów, od 1955 pracował w Komitecie d/s Radiofonii, gdzie wchodził w skład Redakcji Słuchowisk Współczesnych, następnie kierował Redakcją Dramatu Radiowego. Obowiązki zawodowe łączył z wszechstronną twórczością publicystyczną. Był autorem esejów, felietonów, współpracował m.in. z Dialogiem (prowadził dział "Teatr na świecie"). Opracował kilkadziesiąt scenariuszy radiowych i telewizyjnych, tłumaczył z niemieckiego i rosyjskiego ponad sto sztuk teatr., librett, słuchowisk. Zmarł po zawale podczas Festiwalu Słuchowisk Radiowych.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1981/82

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.