teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Aleksandra Leszczyńska-Beylin

nie żyje
ur. 1900-01-16, Warszawa
zm. 1986-05-24, Warszawa

Biografia

Aleksandra Leszczyńska, właśc. Zofia A.Jasiń­ska, zam. Beylin (16 I 1900 Warszawa - 24 V 1986 Warszawa), aktorka. W 1920 ukończyła Warszawską Szkołę Dramatyczną i przez całe życie pozostała związana ze scenami stołecznymi. Debiutowała jako Koletta ("Bęben" Vebera i Grossa) w letnim t.Bagatela 14 VIII 1920, następnie w 1.1920-27 była aktorką T.Polskiego i Małego, 1927-34 T.Miejskich: Naro­dowego, Letniego, Nowego, ponadto T.Zrzeszenia Aktorów T.Polskiego, T.na Chłodnej (sez.1931/32), Małego (1932-34), T.Rozmaitości przy Kredytowej (sez. 1933/34); od sez. 1934/35 scen TKKT, a po decentralizacji T.Letniego (1.1936-39). po wojnie występowała stale na scenie T.Polskiego (1945-71). Grała m.in. Tolę Olską ("Księga Hioba" Winawera), Zabawnisię ("Nowe Wyzwolenie" Witkiewicza), Hesię ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej), Martę ("Głupi Jakub" Rittnera), Irenę ("Po prostu truteń" Winawera), Amandę ("Wielki kram" Shawa), Panią Wheeler ("Harfa traw" Capote'a), Julię Tesman ("Hedda Gabler" Ibsena), Jowialską ("Pan Jowialski" Fredry), po przejściu na emeryturę brała jeszcze niekiedy udział w przed­stawieniach tego t., np. W 1.1976-78.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1985/1986 tom XXVII, Instytut Sztuki PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.