biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bolesław Kremski

nie żyje
ur. 1849-02-16, Poznań
zm. 1899-09-09, Warszawa

Biografia

KREMSKI Bolesław, właśc. Mieczysław Bolesław Gustaw (16 II 1849 Poznań - 9 IX 1899 Warszawa), aktor, dyr. teatru. Był synem Antoniego Gustawa, ziemianina, i Eugenii z Ćwiklińskich (2°v. Trapszowej), mężem -> Wiktorii Eugenii Słotwińskiej (wiadomość niepewna). Debiutował w 1867 zapewne w zespole swe­go ojczyma A. Trapszy w Łodzi. W 1871-74 występo­wał w zespołach: A. Trapszy w Lublinie (1871/72), Radomiu i w warsz. t. ogr. TivoIi (lato 1872), P. Ratajewicza (jesień 1872 - listopad 1873), ponownie A. Trapszy w Kaliszu (sez. 1873/74), w warsz. t. ogr. Alhambra (lato 1874). Jesienią 1874 prowadził z M. Krauzem zespół występujący w Radomiu i Kielcach. W 1875 i 1876 występował u A. Trapszy. Pod koniec 1876 prowadził zespół w Suwałkach, być może z J. Ry­backim, w 1877 występował w zespole J. Teksla, w le­cie tego roku w warsz. t. ogr. Alkazar i Eldorado. Od sierpnia 1877 na zlecenie A. Trapszy był kierowni­kiem administracyjnym t. ogr. Alhambra, we wrześniu zawarł spółkę z H. Wójcickim i prowadził z nim zespół występujący w Płocku (2 X 1877-25 IV 1878), Lipnie (kwiecień), Włocławku (maj-czerwiec), Ciechocinku (lipiec), Łowiczu, Kutnie (do 10 X), Płocku (do marca 1879), Kutnie (kwiecień), Radomiu (kwiecień - 15 VI 1879), być może w Łodzi, Lublinie (czerwiec-wrzesień), Łęcznej i Łowiczu (20 IX-7 X), Łomży (17 X 1879-15 I 1880), Suwałkach (17 I-23 III), Siedlcach (25 III-25 V), Lublinie (od 1 VI 1880). W listopadzie 1880 zerwał układ z H. Wójcickim i prowadził samodzielnie zespół w Lublinie (do 14 III 1881); od 16 III do 1 V 1881 przebywał w Stanisławowie, następnie prowadził zespół w Radomiu (1 V-20 VI), Kielcach (25 VI-19 VII), Ciechocinku (lipiec), Busku (22 VII-sier­pień); w sierpniu 1881 z K. Kremskim kierował "dzia­łówką" w Opolu Lubelskim, potem w Garwolinie i Żelechowie; następnie prowadził samodzielnie zespół w Piotrkowie (4-30 IX), Płocku (1881/82), w Radomiu i Pułtusku (początek 1882). Potem zawarł spółkę z A. Trapszą i wspólnie z nim prowadził zespół w Płocku (maj), Ciechocinku (czerwiec-sierpień), Kole (wrzesień), Kaliszu (zima 1882/83), Lipnie (czerwiec), Ciechocinku (lipiec-sierpień), Włocławku (wrzesień), Piotrkowie (październik), Kaliszu (zima 1883/84) i za­pewne w Sosnowcu (wiosna 1884). Po rozwiązaniu zespołu w lecie 1884 K. występował jeszcze w warsz. t. ogr. Nowy Świat i Eldorado. Później prawdopodobnie opuścił t., nie jest to jednak informacja pewna, ponie­waż działał w tym czasie Karol K. i niektóre dane z jego itinerarium mogą dotyczyć Bolesława K. Początkowo grywał role amantów i bohaterów, jak np. Karol Moor ("Zbójcy"), Antoni ("Pan Damazy"), później charaktery­styczne, jak np. Heliodor ("Marcowy kawaler"). W ostat­nich latach życia pracował w kancelarii oberpolicmajstra w Warszawie. Drugą jego żoną była Waleria Mochnacka.

Bibl.: Dąbrowski: Teatr w Lublinie; Olszewski: Z kronik teatr. (il.); PSB XV (Z. Wilski); Solski: Wspomnienia; Dz. warsz. 1873 nr 65; Echo 1878 nr 219, 1879 nr 78, 241, 1882 nr 210; Gaz. kieł. 1879 nr 34, 1881 nr 25, 46, 49-56, 1882 nr 21; Koresp. płoc. 1877 nr 79, 1878 nr 32; Kur. warsz. 1872 nr 177, 1899 nr 254; Nowiny 1878 nr 102; Wiek 1881 nr 194; Afisze Bucholtzów, WAPLublin.

Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.