teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Alfreda Bayllówna

nie żyje
ur. 1913-03-02, Warszawa
zm. 1972-09-21, Warszawa

Biografia

BAYLL, Bayl, Bajl, Bajll, Alfreda Maria (2 III 1913 Warszawa - 21 IX 1972 Warszawa), aktorka. Była córką Leonarda B. i Apolonii z Zawadzkich. W 1935-37 studiowała w PIST w Warszawie. W 1945 w Krakowie zdała eksternistyczny egzamin aktorski i na sez. 1945/46 zaangażowała się do T. Miejskiego w Sosnowcu. W sez. 1946/47 występo­wała w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu. W 1948/49 była pracownikiem administracyjnym w PWST oraz w ARTOS-ie w Warszawie; jako aktorka współ­pracowała w tym czasie z filmem. Później wystę­powała: w sez. 1949/50 w T. Dramatycznych w Częstochowie, 1950/51 i 1951/52 w T. Wybrzeże w Gdańsku, od 1952 do 1958 w T. Dramatycznych w Szczecinie, w sez. 1958/59 i 1959/60 w Dolno­śląskim T. Powszechnym we Wrocławiu, a od sez. 1960/61 do 1 II 1972 w Bałtyckim T. Dramatycz­nym w Koszalinie. Grała m.in. takie role, jak: Kasia ("Gwałtu co się dzieje"), Joanna ("Król włóczęgów"), Kasia ("Wesele"), Fanchette ("Niemcy"), Julka ("Mężczy­zna"), Fanka ("Rozbójnik"), Szwaczka ("Ich czworo"), Eleonora ("Cyd"), Dorotka ("Szkoda wąsów").

Bibl.: Almanach 1972/73; Kuchtówna: Wielkie dni; Szczep­kowska: 20 lat t. na Wybrzeżu; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.