teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stefan Bartik

nie żyje
ur. 1903-12-25, Tarnów
zm. 1964-12-03, Tarnów

Biografia

BARTIK Stefan (25 XII 1903 Tarnów - 3 XII 1964 Tarnów), aktor. Był synem Józefa Bartika i Anny z do­mu Waszko. Z zawodu był drukarzem, pracował m.in. jako metrampaż w drukarni "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w Krakowie. Występował w zespołach amatorskich w Krakowie, m.in. w t. młodzieży przemysłowo-rękodzielniczej prowadzonym przez M. Billiżankę, a po II wojnie świat. w "Wesołej Gromadce". W 1949 uzyskał jako eksternista świadectwo dojrza­łości, w 1953 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W sez. 1953/54 występował w T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, w 1954-56 w T. Młodego Widza w Krako­wie, w 1956-57 w T. Satyryków w Łodzi. W 1960-62 był dyr. Miejskiego T. Muzycznego Opery i Operetki w Krakowie. Od 1963 aż do końca życia występował w T. Ziemi Krakowskiej im. Solskiego w Tarnowie. Grał role komediowe charakterystyczne, także epizo­dyczne. Wg J.P. Gawlika aktor "w najszlachetniejszym sensie ludowy i popularny, o okazałej posturze i wiel­kiej zręczności, był na scenie symbolem humoru, ży­wiołem życia". Grał m.in. Dulskiego ("Moralność pani Dulskiej"), Ogrodnika ("Romantyczni"), Autolikusa ("Opo­wieść zimowa"), Aslaka ("Peer Gynt"), Opata Tucka ("Ro­bin Hood"). Od 1955 występował także w filmach w wielu rolach drugoplanowych, charakterystycznych, często w komicznych rolach typów ze świata przestępczego.

Bibl.: Almanach 1964/65; Dz. pol. 1964 nr 289, 290; Ekran 1965 nr 4 (W. Czapińska); Głos Pracy 1965 nr 37; Teatr 1953 nr 15 (il.), 1965 nr 19; Życie lit. 1965 nr 3 (J.P. Gawlik).

Film: 1956 - Zemsta; 1957 - Ewa chce spać, Kapelusz pana Anatola, Szkice węglem; 1958 - Ostatni strzał, Pan Anatol szuka miliona; 1959 - Inspekcja pana Anatola; 1960 - Mąż swojej żony, Ostrożnie, Yeti!, Walet pikowy; 1962- Czarne skrzydła; 1963 - Kryptonim Nektar, Naganiacz; 1964 - Ra­chunek sumienia.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.