teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Elżbieta Barszczewska

nie żyje
ur. 1913-11-29, Warszawa
zm. 1987-10-14, Warszawa

Biografia

ELŻBIETA BARSZCZEWSKA - aktorka. Ur. 29 listopada 1913 r. w Warszawie. Ukończyła Wydział Aktorski Państwo­wego Instytutu Sztuki Teatralnej. Debiu­towała rolą Heleny w "Śnie nocy letniej" w reżyserii Leona Schillera, w Teatrze Polskim, której to scenie pozostaje wierna prawie przez całe życie. Do wybuchu wojny oprócz wielu wybitnych kreacji tea­tralnych (np. Dziewicy w "Dziadach" schillerowskich, Anieli w "Ślubach pa­nieńskich" i innych) tworzy wyśmienite role filmowe w blisko 10 filmach (m.in. w "Dziewczętach z Nowolipek", "Trędo­watej", "Nad Niemnem").

W czasie wojny pracowała jako kel­nerka w kawiarni "U aktorek", jednocześ­nie - razem z mężem Marianem Wyrzy­kowskim - bierze czynny udział w tajnym życiu teatralnym. M.in. w przedstawieniu "Irydiona" w mieszkaniu J. Kosińskiego (1943), a także w licznych wieczorach poe­tyckich. Po upadku powstania warszawskiego trafiła do obozu, skąd udało się jej uciec i przedostać do Łodzi, gdzie 1945 r. była aktorką Teatru Wojska Polskiego (zagrała Dianę w "Fantazym"). Od 1946 r. mieszkała w Warszawie i z krótkimi przerwami (1962-1965) występowała w Teatrze Polskim. Pierwszą premierą warszawską po wojnie była "Lilla Weneda" w reżyserii Juliusza Osterwy z nieza­pomnianą kreacją postaci tytułowej stwo­rzoną przez Barszczewską. W następnych latach grała m.in. Elektrę w "Orestei", Infantkę w "Cydzie", Salomeę w "Horsztyńskim", Amelię w "Mazepie" i wiele innych.

Laureatka Nagrody Państwowej 11 stopnia, Nagrody Ministra Kultury i Sztu­ki 1 stopnia. Odznaczona m.in. Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy.

Zmarła 14 października 1987 r. w Warszawie. Pochowana w Alei Zasłużo­nych na Cmentarzu Powązkowskim.

Źródło: Więź nr 69, 1988-04-10

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.