biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ludwika Senowska

nie żyje
ur. 1869, Lwów
zm. 1905-06-03, Kraków

Biografia

SENOWSKA Ludwika, z domu Borodziej (1869 Lwów - 3 VI 1905 Kraków), aktorka. Była siostrą -> Wil­helminy Michlewicz, żoną -> Grzegorza S., matką -> Mariana S. Pracę na scenie rozpoczęła pod nazwis­kiem panieńskim w 1887 w t. lwowskim. Na afiszu występowała wtedy jako "panna Borodziej", dla od­różnienia od występującej już wcześniej na tej scenie swej siostry (oznaczanej wtedy na afiszach jako "pani Borodziej"). Od 1888 stale używała na scenie nazwiska swego męża, aktora Grzegorza S. W t. lwow. wy­stępowała do 1892; latem 1887 i 1888 z zespołem lwów. wyjeżdżała na występy do Krakowa, gdzie grała m.in. małe role operetkowe, takie jak: Partenis ("Piękna Helena"), Zulejka ("Fatinica"), Pedro ("Don Ce­zar"), Małgosia ("Dzwony kornewilskie"). W sez. 1892/93 występowała u L. Kwiecińskiego w Stanisławowie (la­tem 1893 z tym zespołem w Stryju i Nowym Sączu), w sez. 1893/94 w Stanisławowie w zespole W. Antoniewskiego i W. Jaworskiego. 25 IX 1894 wystąpiła po raz pierwszy w t. krak. w roli Pulcherii ("Dom otwarty") i odtąd do końca życia należała do zespołu krak., wy­jeżdżając jedynie czasem ną występy w sez. letnich, m.in. w 1904 do Szczawnicy. W grudniu 1900 i w 1905 brała udział w przedstawieniach T. Ludowego w Kra­kowie.

Początkowo grała role subretek, a niekiedy nawet bohaterek dram., m.in. Amelię ("Horsztyński"), Go­planę ("Balladyna"), Azę ("Chata za wsią" J. Galasiewicza i Z. Mellerowej), Gertrudę ("Hamlet"), szybko jednak objęła role starszych kobiet w komediach i dramatach takie jak: Filomena ("Kościuszko pod Racławicami"), Anna ("Rewizor"), Rollisonowa ("Dziady"), Gospodyni ("Wesele"), Pani Wielhorska ("Tamten"), Gina ("Dzika kaczka").

Bibl.: Bar: Dzieje t. krak. s. 149; Grzymała-Siedlecki: Pawli­kowski; Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.