biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leonia Gawlikowska

nie żyje
ur. 1883-11-06, Warszawa
zm. 1948-06-06, Kraków

Biografia

GAWLIKOWSKA Leonia, zamężna Poleńska (6 XI 1883 Warszawa - 6 VI 1948 Kraków), aktorka. Była córką Jana G. i Emilii z Vogtów, żoną -> Stanisława Adolfa Poleńskiego. Do 1908 występowała pod nazwi­skiem panieńskim, w 1908-10 jako Gawlikowska-Poleńska, a od 1911 jako Poleńska. Uczyła się w szkole dram. S. Knake-Zawadzkiego w Krakowie i 21 VI 1899 na popisie szkoły grała Tosię ("Pierwiosnki"). W 1900-03 występowała w T. Miejskim w Krakowie, w sez. 1903/04 i 1904/05, a następnie w sez. 1907/08 w T. Polskim w Poznaniu (w czerwcu 1905 z zespołem t. pozn. goś­cinnie grała w Krakowie). Od maja 1908 należała do zespołu T. Ludowego w Krakowie, gdzie występowała jeszcze w listopadzie 1915. Od poł. 1911 i w sez. 1911/12 występowała w krak. T. Nowości. Grała role tzw. liryczno-naiwne, niekiedy chłopięce, m.in. Pacholę ("Dziady"), Alinę ("Balladyna"), Wojewodziankę ("Zaczarowane koło"), Ludwikę ("Intryga i miłość"), Helenę ("Szczęście w zakąt­ku"), Kazia ("Żołnierz królowej Madagaskaru"), Hankę ("Moralność pani Dulskiej").

Bibl.: Bar: Dzieje t. krak. s. 163, 165: 75 lat T. Pol. w Pozna­niu s. 366, 376; Afisze, IS PAN; Mika.

Ikon.: Fot. w rolach - Bibl. Nar. (Zakład Grafiki).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.