biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ignacy Rychter

nie żyje

Biografia

RYCHTER, Richter, Ignacy (działał 1893-1905), aktor. W lecie 1893 występował w zespole W. Kicińskiego w Parku Krakowskim, w sez. 1893/94 (do lutego 1894) w t. krak., w 1899 w zespole W. Czajkowskiego w Dro­hobyczu i Samborze, 1901/02 ponownie w t. krak., w 1904/05 prawdopodobnie z zespołem W. Czajkowskie­go w Galicji. Grał role epizodyczne, m.in. służącego Józefa ("Poskromienie złośnicy"), Adiutanta gubernatora ("Konfederaci barscy"), Dyrektora muzyki ("Dziady").

Bibl.: Estreicher: Drużyny s. 11; Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. pryw.-Arch. m. Krakowa i woj. krak.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.