biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leta Walewska

nie żyje

zm. 1929-07-07, Wronczyn

Biografia

WALEWSKA Leta, właśc. Waleria Abramowicz, za­mężna Czajkowska (działała od 1895 - zm. 7 VII 1929 Wronczyn, woj. Pozn.), aktorka. Była żoną malarza Józefa Czajkowskiego. W 1895 ukończyła Klasę Dykcji i Deklamacji przy Warsz. Tow. Muzycznym i od paź­dziernika tego roku została zaangażowana do t. kra­kowskiego. Na scenie używała pseud. Walewska. W sez. letnim 1896 prawdopodobnie występowała w warsz. t. ogr. Wodewil, w 1896-99 w zespole Cz. Janowskiego, m.in. w Częstochowie (1896, 1897) i Lublinie (1899), w 1899-1903 w t. krak., w 1903-04 krak. T. Ludowym. Później opuściła scenę. Grała gł. role amantek. Wg A. Grzymały-Siedleckiego "była to artystka prawdzi­wie urodziwa, z dobrym wykształceniem ogólnym, a inteligencją obrotną, z domu o znacznej klasie kultu­ralnej, ale przy tym wszystkim pozbawiona talentu aktorskiego". Grała m.in. Zośkę ("Kaśka Kariatyda"), Ewę ("Otchłań"), Lady Milford ("Intryga i miłość"), Mary­się ("Wesele"), Jessykę ("Kupiec wenecki"), Amalię ("Zbój­cy"), Hestię ("Wyzwolenie").

Bibl.: Bar: Dzieje t. krak. s. 157; Wspomnienia aktorów; EMTA 1895 nr 27, 38; Pam. teatr. 1953 z. 4 s. 189 (A. Grzymała-Siedlecki); Wiad. lit. 1929 nr 27 (il.); Afisze, IS PAN.

Ikon.; Fot. pryw. i w rolach - MHKraków, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.