biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Sokolicz

nie żyje
ur. 1872-12-07, Janów Siedlecki
zm. 1945-08-18, Zawoja

Biografia

SOKOLICZ Maria, właśc. M. Łukowska, 1° v. Wro­czyńska, 2° v. Rychlińska (7 XII 1872 lub 12 XII 1873 Janów Siedlecki - 18 VIII 1945 Zawoja), aktorka. Była córką Aleksandra i Kazimiery Łukowskich. 14 IV 1898 debiutowała pod pseud. Sokolicz w T. Miejskim w Kra­kowie w roli Pawłowej ("Marcowy kawaler"). W sez. 1898/ 99 występowała w zespole J. Grodzickiego i W. Po-wiadowskiego w Stanisławowie, Brodach i Nowym Są­czu, w 1899 u B. Mareckiego w t. letnim w Parku Kra­kowskim. Od 23 XI1899 zaangażowana do T. Miejskie­go w Krakowie, pozostała tu z niewielkimi przerwami do 1908. W sez. 1900/01 występowała też dorywczo w krak. T. Ludowym. Na sez. 1908/09 zaangażowała się do T. Polskiego w Łodzi, zapewne grała też wówczas u H. Czarneckiego w Płocku, ale w 1909 wróciła do T. Miejskiego w Krakowie i występowała tu do stycznia 1913. Uległa wówczas wypadkowi tramwajowemu i os­tatecznie opuściła scenę. Grała m.in. Nike Trojańską ("Noc listopadowa"), Helenę ("Dla szczęścia"), Julię ("W sieci"), Kasię ("Wesele"), Barbarę ("Kościuszko pod Racła­wicami"). Możliwe, że jej dotyczą niektóre wiadomości podane w życiorysie -> Antoniny S.

Bibl.: Estreicher: Drużyny s. 11; Afisze, IS PAN; Akt zgonu nr 93/1945, parafia w Zawoi; Akta dotyczące ubezpieczeń i eme­rytur, Arch. m. Krakowa i woj. krak., sygn. TM-56.

Ikon.: Fot. w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.