Zdzisław Tobiasz

aktor

Kariera zawodowa

1.

miejsce pracy:Teatry Dramatyczne Szczecin
okres:1950 - 1951
stanowisko:aktor

2.

miejsce pracy:PWST Warszawa
okres:1951 - 1955
stanowisko:adiunkt

3.

miejsce pracy:Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Warszawa
okres:1951 - 1957
stanowisko:aktor

4.

miejsce pracy:Teatr im. Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg
okres:1957 - 1958
stanowisko:aktor

5.

miejsce pracy:Teatr im. Juliusza Osterwy Lublin
okres:1958 - 1960
stanowisko:aktor

6.

miejsce pracy:Teatry Dramatyczne Szczecin
okres:1960 - 1961
stanowisko:aktor

7.

miejsce pracy:Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Warszawa
okres:1961 - 1991
stanowisko:aktor

8.

miejsce pracy:PWSFTViT Łódź
okres:1975 - 1977
stanowisko:starszy asystent

9.

miejsce pracy:PWSFTViT Łódź
okres:1989 - 1995
stanowisko:starszy wykładowca

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.