biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Morozowicz

nie żyje
ur. 1869, Warszawa
zm. 1906-07-07, Świder

Biografia

MOROZOWICZ Henryk (1869 Warszawa - 7 VII 1906 Świder), aktor, reżyser, dyr. teatru. Był synem nauczyciela Rufina M., bratankiem -> Ludwiki Rywackiej, bratem -> Rufina M., mężem -> Idy M., potem -> Natalii M., ojcem -> Stefana M. i aktora Tadeusza M. W 1889 występował w zespole J. Teksla, w 1891 w Ło­dzi u Cz. Janowskiego, w sez. 1892/93 w Petersburgu w zespole K. Kamińskiego, w sez. 1894/95 w Łodzi (gdzie zaczął reżyserować), a we wrześniu 1895 w Piotr­kowie u Cz. Janowskiego, od jesieni 1895 do maja 1896 w zespole B. Mareckiego, m.in. w Radomiu i Kielcach. Potem grał zapewne u L. Czystogórskiego w Lublinie, a wg innych informacji u Cz. Janowskiego w Dąbrowie Górniczej (wiadomości te nie są pewne, mogą także dotyczyć -> Leopolda M.). W lecie 1896 występował w warsz. t. ogr. Belle Vue. Od jesieni 1896 do 1898 należał jako aktor i reżyser do zespołu Cz. Janowskiego m.in. w Częstochowie, Sosnowcu i Kielcach. W sez. 1898/99 występował prawdopodob­nie we Lwowie, w lutym 1899 był na gościnnych wy­stępach w Lublinie. Od 15 V tego roku sam prowadził t. w Częstochowie. Po śmierci pierwszej żony, aktorki Idy z Zielińskich, ożenił się w 1899 z aktorką Natalią Truskowską. Od października 1899 występował w Lub­linie, a od marca 1900, lub nawet wcześniej, do 4 VI 1903 kierował tamtejszym teatrem. W lecie wyjeżdżał z zespołem na występy w 1900 do Nałęczowa i Za­mościa, w 1901 do Buska, w 1902 do Warszawy (wy­stępy w t. Fantazja od 31 V do 12 VI). M. przyczynił się wtedy do podniesienia poziomu artyst. sceny lub., zwłaszcza przez odpowiedni dobór repertuaru. Wysta­wiał mniej operetek, a więcej komedii i dramatów, m.in. utwory Fredry, Moliera, Beaumarchais'go, a tak­że Przybyszewskiego i Hauptmanna. W lecie 1904 występował w T. Renaissance w Warszawie u L. Helle­ra. Od jesieni 1904 do października 1905 prowadził t. w Kaliszu, a następnie do grudnia 1905 występował tam w zespole L. Dobrzańskiego.

Był bardzo podobny do swego brata Rufina M., miał też podobne emploi. Grywał z powodzeniem role charakterystyczne w komediach i operetkach, m.in. Argana ("Chory z urojenia"), Sędziego ("Wesele Figara"), Geldhaba ("Pan Geldhab"), Łatkę ("Dożywocie"), Jenialkiewicza ("Wielki człowiek do małych interesów"), Wicherkowskiego ("Dom otwarty"), Cramptona ("Kolega Cramptona"), Tamponina ("Primabalerina"), Montgodina ("Mąż w opałach"), Zwacka ("Sztygar"). Był też autorem kilku sztuk, m.in. "Kosztem żony", "Sąd diabelski w Trybunale Lubelskim".

Bibl.: Estreicher: Drużyny s. 7; Filler: Melpomena; Gliński: Teatr w Petersburgu III s. 65, 132; Kaszyński: Dzieje sceny kaliskiej; Okręt s. 383; Kur. warsz. 1906 nr 217; Afisze, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.