teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Otto Axer

nie żyje
ur. 1906-08-03, Przemyśl
zm. 1983-05-24, Warszawa

Biografia

Otto Axer, pseud. O. Rex (3 VII 1906 Przemyśl - 24 V 1983 Warszawa), scenograf, malarz, pedagog. W 1924-30 studiował w krak. ASP, w 1930-31 był stypendystą w Paryżu. Jako scen. zadebiutował w 1932 i do 1939 związany był z T. Miejskimi we Lwowie i Łodzi (1937-39). Początkowo używał pseudonimu. Współpracował m. in. z Leonem Schillerem ("Podróż po Warszawie" Schobera, z A. Pronaszką, "Nieboska komedia" Krasińskiego, "Nasze miasto" Wildera, "Korsarz" Acharda). W czasie wojny uczył w Szkole Rzemiosła w Warszawie, potem był więźniem obozu w Altengrabow, po powrocie do kraju nadal współpracował z Schillerem w T. Wojska Polskiego w Łodzi (1946-49), następnie był scenografem T. Polskiego w Warszawie (1949-73). Gościnnie współpracował m. in. z T. Kameralnym Domu Żołnierza, T. Powszechnym i T. im. Jaracza w Łodzi, z T. Współczesnym i Wielkim w Warszawie, T. im. Wyspiańskiego w Katowicach, T. im. Osterwy w Lublinie. Powojenne jego prace, to m. in. "Igraszki z diabłem" Drdy, "Na dnie" Gorkiego, "Don Carlos" Schillera, "Maria Stuart" Słowackiego, "Irydion" Krasińskiego, "Makbet" Shakespear'a (także własna reż., 1964), "Biedermann i podpalacze" Frischa, "Ifigenia w Taurydzie" Goethego, "Hrabina" Moniuszki, "Król Roger" Szymanowskiego. 1 II 73 przeszedł na emeryturę. Uprawiał malarstwo, grafikę, ilustracje. W l. 1947-52 wykładał w PWST Łodzi, potem Warszawie, od 1959 współpracował z telewizją, od 1979 był Zasłużonym Członkiem SPATiF-ZASP.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83, tom XXIV, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.