teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Paulina Apte-Wiśniewska

nie żyje
ur. 1890-11-02, Warszawa
zm. 1968-02-22, Warszawa

Biografia

APTE Paulina Elżbieta, początkowo P. Aptówna, także Wiśniewska (2 XI 1890 Warszawa - 22 II 1968 Warszawa), aktorka. Była córką Szymona i Ludwiki Aptów. Po ukończeniu gimn. uczyła się w Warsz. Szkole Dram. pod dyr. J. Lorentowicza. Pierwsze wiadomości o jej występach pochodzą z sez. 1921/22, kiedy grała w Wilnie w T. Polskim i Powszechnym, m.in. takie role, jak: Maman Floch ("Alzacja"), Filomena ("Mąż z grzeczności"), Lola ("Dom otwarty"), Klementyna ("Popychadło"), Chłopka ("Dzia­dy"); w zespole t. wileńskich pozostała do jesieni 1922. W sez. 1922/23 występowała w T. Polskim w Katowicach, w sez. 1923/24 oraz w 1925-27 w T. Miejskim w Łodzi, m.in. jako Betsy ("Jego mecenas"), Eliza ("Prokurator Hallers"). Grała w kil­ku filmach polskich. Później wycofała się ze sce­ny. Od 1950 była pracownicą warsz. SPATiF-u, najpierw bibliotekarką, potem kierowniczką działu członkowskiego. W 1961 przeszła na emeryturę.

Bibl.: Almanach 1967/68; Hist. filmu t. 1; Sobański: Teatr Pol. na Śląsku; Wroczyński: Pół wieku; Teatr 1968 nr 8; Afisze, MTWarszawa; Programy, IS PAN; Akta, ZASP; Turowski: Teatr w Łodzi.

Ikon.: Fot. - IS PAN.

Film.: 1928 - Przeznaczenie (f.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.