teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jerzy Alber-Siemieniak

nie żyje
ur. 1912-03-01, Warszawa
zm. 1970-08-25, Warszawa

Biografia

ALBER Jerzy, wlaśc. J. Tadeusz Siemieniak (1 III 1912 Warszawa - 25 VIII 1970 Warszawa), aktor. Był synem Michała Siemieniaka i Eleonory z Ko­sińskich, mężem Jadwigi Siemieniak. W szkole średniej, z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i fi­nansowej, rozpoczął pracę zarobkową. Był człon­kiem OMTUR-u i brał udział w amat. przedstawie­niach i imprezach młodzieżowych. Pod wpływem S.Jaracza przygotował się do eksternistycznego egzaminu aktorskiego, który zdał przed komisją ZASP-u i uzyskał prawo angażowania się do t. zawodowych. W 1930 występował w T. Miejskim w Płocku, 1931 w półamat. T. Katolickim i T. Plenerowym ZASP-u, w sez. 1931/32 w T. Miej­skim w Sosnowcu, 1932/33 w amat. Młodzieżowym T. Objazdowym Żagiew, w 1933 w Kielcach, w sez. 1934/35 w Objazdowym T. dla Wojska. W 1939-45 w teatrze nie pracował; m.in. był areszto­wany, uciekł z transportu do obozu w Oświęcimiu. W 1945-48 długo chorował i występował jedynie dorywczo, m.in. w rewiach. W 1949-52 brał udział w koncertach organizowanych przez Wydz. Kultury w Warszawie, 1953-54 w imprezach ARTOS-u, 1955-57 występował na tzw. koncertach lit., a także prowadził w tym czasie zespoły amatorskie. W 1958-60 występował w T. Sensacji w Warszawie, gdzie grał m.in. takie role, jak: Johnson ("Tajemniczy sobowtór"), Sędzia ("Świadek oskarżenia"), Księgowy ("Włamywacze").

Bibl.: Biuletyn Informacyjny SPATiF 1970 nr 104; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.