teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ewa Adamska

nie żyje
ur. 1949-12-24, Łódź
zm. 1980-08-27, Łódź

Biografia

ADAMSKA Ewa Barbara, zamężna Morycińska (24 XII 1949 Łódź - 27 VIII 1980 Łódź), aktorka. Była córką Władysława i Lucyny A., żoną aktora i inspicjenta Łukasza Marii Morycińskiego. W 1967 zdała maturę w lic. ogólnokształcącym w Łodzi i wstąpiła na Wydz. Aktorski łódź. PWSTiF, który ukończyła w 1971. W czasie studiów debiutowała 1 II 1969 w T. im. Jaracza w Łodzi w roli Isi ("Wesele"). Od 1 VII 1971 została zaangażowana do T. im. Horzycy w Toruniu, skąd od sez. 1973/74 przeszła do zespołu T. im. Jaracza w Łodzi. Od sez. 1979/80 była aktorką T. Ziemi Łódzkiej (nast. T. im. Tuwima). W ciągu swej krótkiej kariery zagrała m.in. takie role, jak: Solange ("Lato w No­hant"), Ewa ("Sprawa Adama i Ewy"), Maliczewska ("Panna Maliczewska"), Łucja ("Zwady miłosne"), Ania ("Ania z Zielonego Wzgórza"), Krystyna ("Panna Ju­lia"), Ewa ("Wypadek").

Bibl.: Almanach 1979/80; Afisze i programy, IS PAN;

Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot.- Bibl. Nar., ZASP.

Film.: 1972 - Zabijcie czarną owcę (f.); Materiały-Archiwum TV Warszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t. II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.