teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Andrzej Adamczewski

nie żyje
ur. 1941-09-17, Gdynia
zm. 1967-08-08, Poznań

Biografia

ADAMCZEWSKI Andrzej Alfons (17 IX 1941 Gdynia - 8 VIII 1967 Poznań), aktor. Był synem Alfonsa i Agnieszki Adamczewskich. W 1964 ukończył Wydz. Aktorski PWST w Krakowie. W sez. 1964/65 i 1965/66 był aktorem T. im. Bogu­sławskiego w Kaliszu, a 1966/67 T. Polskiego i Nowego w Poznaniu. W swej krótkiej karierze zaznaczył się jako utalentowany aktor, w Kaliszu m.in. jako: Król ("Król w kraju rozkoszy"), Drogi Pan Kolega ("Czarowna noc"), Parobek B. ("Zabawa"), Kukuła ("Ktoś nowy"); przede wszystkim zaś w os­tatnim sez. pozn. jako Rogożyn ("Idiota"), a także "współczesny nam" Konrad ("Wyzwolenie"), który był "gorączkowy i silny w publicystycznej agresywno­ści, ale trudniej przychodzi mu wyważać myśli, podkreślać kontrasty, mówić liryczny dialog" (S. Gąssowski).

Bibl.: Almanach 1966/67 (il.); PWST w Krakowie; Gaz. Pozn. 1966 nr 259 (S. Gąssowski); Ziemia Kaliska 1967 nr 33 (il.); Afisze, programy i wycinki prasowe, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.