biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leonard Biedrzycki

nie żyje
ur. 1923-08-24, Warszawa
zm. 1968-04-11, Tunbridge Wells (Wlk.Brytania)

Biografia

BIEDRZYCKI Leonard Bartłomiej, Leon (1923 Warszawa - 11 IV 1968 Tunbridge Wells w Wiel­kiej Brytanii), tancerz, aktor. W 1932-39 uczył się w Szkole Artystyczno-Baletowej przy T. Wielkim w Warszawie; jako uczeń tańczył na scenie tego teatru w przedstawieniach szkolnych (np. 20 X 1934 wystąpił jako Proboszcz - "Wesele na wsi") oraz w innych spektaklach baletowych. W czasie okupacji niem. występował w jawnym T. Miasta Warszawy (1940-44). Po upadku powstania warsz. dostał się do niewoli niem., był w oflagu; po wyzwoleniu obozu występował w zespole Czołówki Teatr. 2 Korpusu Pol. we Włoszech, nast. przybył z tym zespołem do Wielkiej Brytanii; tu został zdemobi­lizowany i pozostał na emigracji. Występował jako tancerz w rewiach i komediach muz. na scenach brytyjskich. Jako choreograf współpracował z Og­niskiem Pol. w Londynie, np. w 1964 w T. Polskim ZASP wystawił w swej insc. rewię "A może my", niekiedy też występował na wieczorach organizo­wanych przez Ognisko Polskie. W 1965 zagrał rolę Edka ("Tango") w T. Polskim ZASP. Działał też jako impresario; za pośrednictwem Pol. Agencji Artyst. (PAGART) sprowadzał do Wielkiej Bryta­nii zespoły polskie. Był pedagogiem The Legat Ballet School w Londynie. Był członkiem ZASP-u za Granicą.

Bibl.: Almanach 1967/68; Mamontowicz-Łojek: Szkolnic­two baletowe; Pam. Teatr. 1988 z. 1-2 s. 28, 30, 49, 60, 82, 83 (il.); Teatr 1968 nr 15; Tydzień Pol. 1968 nr 17 (il.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.