teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Arnold Rutkowski

Nagrody

1.

nagroda:Nowy Sącz - X Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari - II nagroda w kategorii głosów męskich (I nagrody nie przyznano), wspólnie z Remigiuszem Łukomskim
rok otrzymania:2003

2.

nagroda:Sosnowiec - 1. Europejski Konkurs Tenorów im. Jana Kiepury - Nagroda im. J. Kiepury w kategorii "najlepszy śpiewak"
rok otrzymania:2009

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.