biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Motyczyński

nie żyje
ur. 1891-01-29, Kraków
zm. 1922-05-21, Kraków

Biografia

MOTYCZYŃSKI Józef, Stanisław (29 I 1891 Kra­ków - 21 V 1922 Kraków), aktor. Kształcił się pod kier. M. Przybyłowicza. Od 20 II 1909 prawdopodob­nie on grał role epizodyczne w T. Miejskim w Krako­wie (na afiszach podawano imię Stanisław). W 1911 występował w objazdowym zespole Związku Artys­tów Polskich w Galicji, w 1912 w T. Nowym we Lwowie, w 1912-15w T. Ludowym w Krakowie, w sez, 1915/16 w T. Polskim w Wiedniu, od 1916 w T. Ludowym w Krakowie, od września 1917 do końca życia w T. im. Słowackiego (w sez. 1920/21 także w T. Powszechnym). Grał takie role jak: Duch Ojca ("Hamlet"), Banco ("Mak­bet"), Chłopicki ("Noc listopadowa"), Geniusz ("Wyzwole­nie"), Guślarz ("Dziady").

Bibl.: Prz. Teatr., i kinematogr. 1922 nr 21; Scena pol. 1922 nr 6/7; Afisze, IS PAN.

Źródło: Słownik biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.