teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ludwik Jabłoński

nie żyje
ur. 1896-08-25, Warszawa
zm. 1980-03-05, Wesoła k.Warszawy

Biografia

JABŁOŃSKI Ludwik, pseud. Lubomir Jastoń (25 VIII 1896 Warszawa - 5 III 1980 Wesoła k. Warszawy), aktor. Był synem technika budowlanego Alojzego J. i Ludwiki z Jeżewskich, mężem Cecylii z Ossowskich. W 1913 ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia w warsz. Szkole Sztuk Pięknych. Występować zaczął, wg własnej relacji, jeszcze jako uczeń (1911-14) w warsz. T. Popularnym. W czasie I wojny świat, w sez. 1915/16 grał w T. Nowo­czesnym. W 1916-21, wg nie potwierdzonych in­formacji samego J. występował kolejno: w warsz. T. Ludowym (1916-17), w zespole objazdowym M. Mrozińskiej (1917-18), w Płocku (1918), w warsz. t. Praskim (1918-20) oraz YMCA (sez. 1920/21). W sez. 1922/23 był w T. im.Bogusławskiego w War­szawie i grał m.in. w "Faworytach króla" i "Sułkowskim". Nie zostały potwierdzone także informacje J. o występach w 1923-25 w T. Rozmaitości we Lwo­wie, 1930-33 grał w różnych zespołach prowincjo­nalnych, m.in. w Płocku, w sez. 1934/35 w warsz. t. Comoedia, a 1935-39 w Stołecznym T. Powszech­nym. W 1937 brał udział w objazdach Reduty. Usta­lenie itinerarium J. z tego okresu jest b. trudne, ponieważ równocześnie był w Warszawie aktor Lu­bomir J., używający identycznych inicjałów. Po II wojnie świat. w Warszawie Ludwik J. należał w sez. 1945/46 (wg E. Rymkiewicz pod pseud. Lubomir Jastoń) i 1946/47 do zespołu Miejskich T. Drama­tycznych, a od 1947 do przejścia na emeryturę w 1968, do zespołu T. Polskiego. Grał epizody, jak np.: Gestapowiec II ("Dom pod Oświęcimiem"), Szpitalnik ("Zakon krzyżowy"), Pastor ("Wyspa pokoju").

Bibl.: Almanach 1979/80; Konarska-Pabiniak: Repertuar; Pam. Teatr. 1972 z. 1 s. 84,90; Akta (tu fot.), ZASP; Rymkiewicz: T. Powszechny; Kal. T. Poi. sez. 1964/65 nr 11 s. 30 (U.); Straus: Repertuar: 1914-15, 1915-16.

Ikon.: Fot. - MTWarszawa, ZASP.

Film. : Materiały - Archiwum TVWarszawa. Nagrania: Role - Arch. Dok. Mech., Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.