biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Seweryn Jasielski

nie żyje
ur. 1876
zm. 1939, Warszawa

Biografia

JASIELSKI Seweryn (1876 - 1939 Warszawa), aktor. Był mężem -> Julii Krauze. Debiutował w 1893 w Tarnowie u J. Myszkowskiego, w 1894 z tym samym ze­społem występował w Jarosławiu. W 1896-1901 na­leżał do zespołu t. lwow., w 1896 z zespołem tym był na występach w Krakowie. W początku 1902 występował zapewne u H. Morozowicza w Lublinie. Od 1902 do 1921, a może i dłużej należał do zespołu WTR (prze­kształconych od 1915 w T. Miejskie). 30 VII 1903 ożenił się z tancerką Julią Krauze. Grał niewielkie role, m.in. Służącego ("Fantazy"), Kelnera ("Szczygli zaułek"), Świstackiego ("Kościuszko pod Racławicami"). Po ustą­pieniu ze sceny handlował w Warszawie obrazami.

Bibl.: Pajączkowski: Teatr lwow.; Afisze i programy, IS PAN; Straus: Repertuar 1914-15, 1915-16.

Ikon.: Fot. w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.