Seweryn Butrym

nie żyje
ur. 1910-12-23, Wilno
zm. 1981-12-21, Warszawa

Biografia

Seweryn Butrym (23 XII 1910 Wilno - 21 XII 1981 Warszawa), aktor, reżyser. Ukończył gimnazjum im. Reja w Warszawie, studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Batorego w Wilnie, potem Uniwersytecie Warsz. W 1933 przerwał studia i zdał aktorski egzamin ZASPu. W sez. 1933/34 występował w T. Polskim, Małym i Wielkiej Operetce w Warszawie, w sez. 1934/35 w t. lwowskim, w sez. 1935/36 w Objazdowym T. Małopolskim z siedzibą w Stanisławowie, w sez. 1936/37 znów we Lwowie, w lecie 1937 w warsz. T. Ateneum, w sez. 1937/38 w T. Miejskim w Bydgoszczy, 1938/39 w T. Miejskim w Toruniu, w l. 1939-41 w Państw. T. Polskim BSRR w Grodnie, Białymstoku, Brześciu i Mińsku Litewskim. W okresie przedwojennym grał m.in. Narrabotha ("Salome" Wilde'a), Pastora ("Profesja pani Warren" Shawa), Króla ("Cyd" Corneille'a - Wyspiańskiego), Wurma ("Intryga i miłość" Schillera), Rafała Lagenę ("Dożywocie" Fredry), Alfreda Doolittle ("Pygmalion" Shawa). W 1945 należał do zespołu T. Wojska Polskiego w Łodzi, jeszcze w tym samym roku przeniósł się do T. Polskiego w Warszawie i 17 I 46 wystąpił w inauguracyjnym przedst. "Lilii Wenedy" Słowackiego (w roli Lecha). Po powrocie do Łodzi grał w T. im. Jaracza (sez. 1949/50), T. Nowym (1950-62). Od sez. 1962/ /63 ponownie w Warszawie: w T. Powszechnym i Narodowym. 14 VII73 obchodził tu 40-lecie pracy art. W l. 1974-78 w T. Nowym w Łodzi, od 1978 w warsz. T. na Woli. Po wojnie grał m.in. tytułową rolę w "Horsztyńskim" Słowackiego, Henryka VI ("Henryk VI na łomach" Bogusławskiego), Wielkiego Księcia ("Noc listopadowa" Wyspiańskiego), Sokratesa ("Obrona Sokratesa" wg Platona), Rzecznickiego ("Fantazy" Słowackiego), Fryderyka ("Wielki Fryderyk" Nowaczyńskiego), Rejenta ("Zemsta" Fredry). Sporadycznie reżyserował, np. "Żabiego Króla" wg Grimma (T. Ziemi Łódź.), "Oficera Gwardii" Molnara (T. 715), "Ucieczkę" Sokorskiego (T. Nowy).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.