teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Wajda (Wayda)

nie żyje
ur. 1905-12-03, Lwów
zm. 1955-05-08, Warszawa

Biografia

WAJDA, Wayda, Kazimierz Jan (3 XII 1905 Lwów - 8 V 1955 Warszawa), aktor. Był synem Aleksandra W. i Wiktorii z Olesiewiczów. Gimn. ukończył we Lwowie, gdzie następnie studiował na politechnice. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. M. Bieleckiego i zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W 1924 debiu­tował w T. Miejskich we Lwowie i występował tam prawdopodobnie do 1931. Od 1934 był spikerem Pol­skiego Radia we Lwowie i współtwórcą lwow. Wesołej Fali, dzięki której zdobył dużą popularność jako Szczepcio (w duecie z Tońciem H. Yogelfangerem). Był autorem szeregu dialogów, skeczów i scenek radiowych. W 1937-39 był zatrudniony w Wytwórni Filmowej Fenix w Warszawie, pracując nadal w radio. Od poł. listopada 1939 przebywał w Rumunii z zespołem estradowym powstałym z dawnej Wesołej Fali i działającym w krę­gach uchodźców, następnie znalazł się we Francji, gdzie zespół przybrał nazwę Polowej Czołówki Teatralnej Wojska Polskiego; występował także w Anglii, Belgii i Holandii. Po powrocie do kraju, od 1948 pracował w Polskim Radio w Warszawie, jako aktor i reżyser.

Bibl.: Łoza: Czy wiesz I (il.); Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; K. Wajda, H. Vogelfanger: Szczepko i Tońko, Lwów 1934 (ii.); Radio i Świat 1955 nr 21; Afisze, IS PAN; Akta SPATiF nr 482.

Film.: 1936 - Będzie lepiej; 1939 - Włóczęgi. Nagrania: Piosenka - Red. Muz. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.