Tadeusz Bartosik

nie żyje
ur. 1925-05-15, Modlnica
zm. 1985-04-16, Warszawa

Biografia

Tadeusz Bartosik (15 V 1925 Modlnica - 16 IV 1985 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. i kier. art. teatru. W 1947 ukończył wydz. aktorski krak. PWSA i został zaangażowany do T. im. Słowackiego w Krakowie. Po dwóch sezonach na tej scenie przybył do Warszawy i występował kolejno w T. Powszechnym (1949-58), T. Narodowym (1958-64), T. Dramatycznym (1964-31 XII 75). Ważniejsze role w tym okresie, to m. in. Szewc ("Czarująca szewcowa" Lorki), Icharew ("Gracze" Gogola), Papkin ("Zemsta" Fredry), Famusow ("Mądremu biada" Gribojedowa), Lebiediew ("Idiota" wg Dostojewskiego), Flawiusz ("Juliusz Cezar" Shakespeare'a), Karmazyn ("Wyzwolenie" Wyspiańskiego). 1 I 76 objął dyr. i kier. art. T. im. Mickiewicza w Częstochowie. Zagrał tu m.in. Piotra Bezuchowa ("Wojna i pokój" wg Tołstoja), Rodiona Nikołajewicza ("Staromodna komedia" Arbuzowa), XX ("Emigranci" Mrożka), Puntillę ("Pan Puntilla i jego sługa Matti" Brechta). Reżyserował m. in. "Wdowy" Kertesza, "Fantazego" Słowackiego, "Proces w Norymberdze" Schneidera. Dyr. sceny częstochowskiej sprawował do 15 II 82, kier. art. do końca sez. 1981/82. Od sez. 1982/83 do końca życia był aktorem T. Polskiego w Warszawie. Ostatnie jego role, to m.in. Cześnik w "Zemście" i Ojciec w "Weselu" Wyspiańskiego. Był popularnym aktorem filmowym, telewizyjnym i estradowym.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1984/1985. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.