teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Igo Sym

nie żyje
ur. 1896-07-03, Innsbruck
zm. 1941-03-07, Warszawa

Biografia

SYM Igo, właśc. Julian S. (3 VII 1896 Innsbruck - 7 III 1941 Warszawa), aktor, dyr. teatru. Był synem Antoniego S. i Julii z Seppich. Uczył się we Lwowie, Wiedniu i Innsbrucku. W 1914-18 bral udział w I woj­nie świat. zdobywając stopień porucznika. Do 1925 pracował jako urzędnik. Debiutował w roli Tadeusza Wyzewicza w filmie "Wampiry" i odtąd często występo­wał w filmach pol. (miał ok. czterdziestu ról filmowych). W latach trzydziestych zaczął występować w warsz. t. rewiowych, m.in. w t. Banda (1931), Morskie Oko (1932), Cyganeria (1934), Wielka Rewia (1934), Stara Banda (1935), Hollywood (1935), Cyrulik Warszawski (1936), Wielka Rewia (1938, 1939), a także w T. 815 (1937) i T. Malickiej (1938). W sez. letnim 1934 wy­stępował w T. Polskim w Warszawie w roli Pawła ("Rozkoszna dziewczyna"), a w listopadzie 1938 gościnnie w T. Wielkim we Lwowie. Posiadał wyjątkowo korzy­stne warunki zewnętrzne predestynujące go do ról amantów oraz wyjątkową sprawność fizyczną (np. w operetce "Gwiazdy areny" wykonywał skomplikowane ćwiczenia akrobatyczne zupełnie nieubezpieczony). Miał również dobry głos, był muzykalny, zarzucano mu jednak pewną sztywność na scenie. W czasie oku­pacji hitlerowskiej podjął się zorganizowania w War­szawie "polskiego życia teatralnego". Jako obywatel niem. (reichsdeutsch) został dyr. tzw. Theater der Stadt Warschau i otrzymał koncesję na t. Komedia (ul. Kre­dytowa) i kino Helgoland (Polonia). Z wyroku sądu podziemnego został zastrzelony jako niebezpieczny agent niem. w swoim mieszkaniu przy ul. Mazowiec­kiej 10. W wyniku akcji represyjnej, podjętej przez wła­dze niem. po jego śmierci stracono w Palmirach dwu­dziestu jeden mężczyzn, aresztowano i zesłano do Oświęcimia m.in. L. Schillera i S. Jaracza, jak również B. Dardzińskiego, T. Kańskiego i Z. Sawana, rozesła­no listy gończe za D. Damięckim i I. Górską.

Bibl.: Jewsiewicki: Materiały; Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Czy wiesz I (il.); Kreczmar: Drugi notatnik; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; Sempoliński: Wielcy artyści; Pam. teatr. 1963 z. 1-4.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1933 - Szpieg w masce; 1937 - Dyplomatyczna żona; 1939 - Złota maska, Żona i nie żona.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.