teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Konstanty Sulikowski

nie żyje
ur. 1827-03-17, Kraków
zm. 1882-01-25, Kraków

Biografia

SULIKOWSKI Konstanty (17 III 1827 Kraków - 25 I 1882 Kraków), aktor, dyr. teatru. Był synem urzędnika Hiacynta S. i Jadwigi z Mazgalskich, mężem -> Marcjanny Malickiej, potem -> Marii S., ojcem -> Marii Korczak, -> Kazimierza S. i -> Władysławy Ruseckiej. W 1847 debiutował w t. krak. i grał tu stale do 1856. Początkowo był chórzystą, później otrzymywał pod­rzędne role, przeważnie charakterystyczne; uczestniczył też w wyjazdach zespołu krak., m.in. do Wrocławia (1855) i Wiednia (1856). Od maja 1857 do 1859 nale­żał do zespołu A. Gubarzewskiego, m.in. w Tarnowie, Nowym Sączu, Iwoniczu, w 1859 wg K. Estreichera sam krótko prowadził zespół w Nowym Sączu, w 1860-61 grał u A. Ładnowskiego, m.in. w Miechowie, Kiel­cach, Płocku i Radomiu, w 1861-62 u T. Borkow­skiego, m.in. w Żytomierzu i Kijowie. W 1864 był reżyserem w Łodzi u F. Sellina, a potem zorganizował własny zespół, z którym w październiku i listopadzie 1864 dawał przedstawienia w Bochni, w 1865 w Tarno­wie (od 29 I do 29 IV) i Nowym Sączu (maj-lipiec), Krynicy (sierpień), Myślenicach (listopad, grudzień). W 1866 występował w zespole K. Łobojki w Łańcucie, potem prowadził przedstawienia w Łodzi (24 III - 30 VI), a następnie wraz z J. Chełmikowskim we Włoc­ławku (od czerwca do początku listopada), Łowiczu, od 18 XI 1866 do 19 V 1867 znów w Łodzi, w 1867 kierował zespołem we Włocławku, Łowiczu (lipiec), Ciechocinku (sierpień), Łukowie, a od 25X111867 do 17 III 1868 w Łodzi, w 1868 odwiedził Siedlce, Łęczycę (kwiecień), Ciechocinek i Łomżę (jesień), w 1869 Łomżę (luty-kwiecień oraz sierpień i wrzesień) i Pułtusk. Potem kierował wraz z J. Gawęckim zespo­łem w Łodzi, a w listopadzie i grudniu 1869 już sam w Siedlcach, w 1870 w Radomiu, Łęczycy (marzec), Siedlcach (maj). W listopadzie tego roku występował w Kielcach u Kołakowskiego. W 1871 był podobno kierownikiem "działówki", ale nie wiadomo w jakiej miejscowości. W 1872 występował w Częstochowie u J. Gawęckiego, a także kierował własnym zespołem w Pińczowie, Miechowie, Piotrkowie (od lipca do listo­pada) i Brzezinach (październik). W 1873 prowadził zespół w Łodzi, Łęczycy, Słupcy, Warcie i Szadku, w 1874 w Rawie Mazowieckiej (od 26 III do 25 V), Ostro­wie (od 25 V), Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim (od 14 VI do 12 VII), Opocznie (od 14 VII do 24 VIII), Sieradzu i Łodzi (październik), w maju 1875 w Węgro­wie, potem zapewne w Siedlcach. Następnie rozwiązał zespół i wyjechał do Krakowa, gdzie statystował i wy­stępował sporadycznie do 1878. Możliwe, że w 1879 grał jeszcze u J. Grabińskiego w Kielcach, ale wiado­mość ta może dotyczyć - Kazimierza S. Był aktorem charakterystycznym. Grał takie role jak: Anzelm ("Dwaj mężowie"), Morin ("Ulicznik paryski"), Rejent ("Zemsta"), Staroświecki ("Żydzi"), Baltazarek ("Staroświecczyzna i postęp czasu").

Bibl.: Estreicher: Teatra; Got: Teatr Koźmiana; Raszewski: Staroświecczyzna; Stefański: Teatr w Kaliszu s. 104; Afisz teatr. 1874/75 nr 128; Dz. warsz. 1866 nr 117, 123, 129, 205, 1867 nr 217, 1868 nr 3, 1869 nr 91, 191; Gaz. nar. 1865 nr 140, 164, 186, 263; Gaz. pol. 1867 nr 199; Gaz. warsz. 1872 nr 24; Pam. teatr. 1962 z. 1 (S. Dąbrowski; tu il.); Tyg. ilustr. 1870 nr 115 (il.), 116; Afisze Bucholtzów, WAPLublin.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.