teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stefan Srebrny

nie żyje
ur. 1890-01-14, Warszawa
zm. 1962-10-13, Toruń

Biografia

SREBRNY Stefan (14 I 1890 Warszawa - 13 X 1962 Toruń), reżyser. Był synem Stanisława S. i Gustawy z Wolbergów. Wybitny filolog i tłumacz, prof. uniw. w Lublinie, Wilnie i Toruniu. Od młodych lat interesował się także teatrem. Utrzymywał kontakt z t. Reduta i już w 1924 wygłaszał odczyty o dramacie antycznym dla członków zespołu. Później współpracował z T. Miej­skim w Wilnie. 1 XII 1935 w T. na Pohulance wystawio­no "Króla Edypa" w jego przekładzie i inscenizacji, w reżyserii M. Szpakiewicza, a 30 IV 1938 "Oresteję", także w jego przekładzie i inscenizacji. Podczas II wojny świat. wykładał w tajnym Studio Dramatycznym w Wilnie. W 1944-45 był zaangażowany jako reżyser w T. Polskim w Wilnie i wystawił m.in. "Uciekła mi prze­pióreczka". Ostatnie lata życia spędził w Toruniu. Opub­likował szereg artykułów na tematy teatralne.

Bibl.: Łoza: Czy wiesz I (il.); SWPP; Teatr 1963 nr 15 (T. Byrski).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.