teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Polewka

zastępca dyrektora d/s artystycznych, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków

Nagrody

1.

nagroda:Opole - IV Opolskie Konfrontacje Teatralne - wyróżnienie za scenografię do "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry w reżyserii J.Golińskiego w Teatrze im.Jana Kochanowskiego w Opolu
rok otrzymania:1978

2.

nagroda:Opole - IX OKT - nagroda za scenografię do sztuki "Gra o narodzeniu i męce Pańskiej" w Teatrze Polskim w Warszawie
rok otrzymania:1983

3.

nagroda:Wrocław - XV FPSW - wyróżnienie za scenografię do przedstawienia "Wzorzec dowodów metafizycznych" Tadeusza Bradeckiego w Starym Teatrze im.Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
rok otrzymania:1986

4.

nagroda:Wrocław - XVII FPSW - nagroda za scenografię do przedstawienia "Drzewo" Wiesława Myśliwskiego w Teatrze Polskim w Warszawie
rok otrzymania:1988

5.

nagroda:Rzym (Włochy) - nagroda główna na MFT "Stregagatto'95" za przedstawienie "Mirómagia"
rok otrzymania:1995

6.

nagroda:nagroda wojewody krakowskiego
rok otrzymania:1996

7.

nagroda:Warszawa - III OKNWPSW - nagroda za oprawę plastyczna przedstawienia "Planeta Lemia" wg Stanisława Lema w Teatrze Groteska w Krakowie
rok otrzymania:1997

8.

nagroda:Kraków - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej - Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce
rok otrzymania:2007

9.

nagroda:II Ogólnopolski Konkurs na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej - nagroda za scenografię do przedstawienia "Wielkie kazanie księdza Bernarda" w Krakowskim Teatrze Scena STU
rok otrzymania:2007

10.

nagroda:Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury dla najlepszego scenografa
rok otrzymania:2011

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.