teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zbigniew Rakowiecki

nie żyje

zm. 1944-08, Warszawa

Biografia

RAKOWIECKI Zbigniew (ok. 1913 - zm. sierpień 1944 Warszawa), aktor, śpiewak. Był synem notariu­sza. Wychowywał się w Zakopanem. Studiował w Aka­demii Sztuk Pięknych i w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie, ale studiów nie ukończył. Od ok. 1933 występował w chórze rewelersów w t. 8.30; 27 VI 1933 debiutował jako solista w partii Toma ("No, no, Nanette"). W 1935 występował w T. na Kredytowej oraz w t. Hollywood, w 1936 w Wielkiej Rewii i w Cyruliku Warszawskim, w 1936-38 w t. 8.15, a w 1939 w t. Ali-Baba. W 1937 był na gościnnych występach w Krakowie. W sez. 1938/39 był zaangażowany przez S. Jaracza do T. Ateneum. W 1933-39 grał też kilka ról w filmach. Podczas II wojny świat. występował w 1941-44 w jaw­nym T. Komedia, a także w teatrzykach: Złoty Ul, Nowości, Maska, Miniatury, Figaro. Równocześnie należał do Armii Krajowej; zginął rozstrzelany za udział w powstaniu warszawskim. Wg ówczesnej recenzji cechowała go zawsze "natu­ralność, szczerość humoru, wdzięk tańca". Wg W. Filliera "to nie był śpiewak, który potrafił także grać, ale aktor, który potrafił także zaśpiewać". Występował najczęściej w operetkach, w takich partiach jak: Zby­szek ("Jacht miłości"), Antoni ("Hotel Imperial"), Boni ("Księżniczka czardasza"), Hubert ("Cnotliwa Zuzanna"). Grał m.in. Almavivę ("Cyrulik sewilski"), Gustawa ("Ślu­by panieńskie"), Armanda ("Dama kameliowa").

Bibl.: Filler: Operetka (il.); Sempoliński: Wielcy artyści (il.); Wieczór Warsz. 1938 nr 90.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1933 - Dzieje grzechu; 1935 - Kochaj tylko mnie; 1936 - Fredek uszczęśliwia świat, Papa się żeni; 1939 - Włó­częgi.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.