biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bolesław Zawierski

nie żyje
, Kraków
zm. 1907-11-01, Kraków

Biografia

ZAWIERSKI Bolesław, właśc. Michał Piotrowski (ok. 1876 Kraków - 1 XI 1907 Kraków), aktor. Był synem krak. piekarki (wg wspomnień L. Kotarbińskiej), mę­żem -> Heleny Górskiej. Ukończył gimn. w Krakowie.

W drugiej poł. marca 1895 zaczął występować w krak. T. Miejskim i pozostał tu do końca sez. 1905/06. Początkowo grał epizody, a od 1898 zaczęto mu powie­rzać większe role. W grudniu 1900 i styczniu 1901 wystąpił kilka razy w T. Miejskim we Lwowie w rolach: Konta ("Pan Geldhab"), Józefa ("Popychadło") i Dieudonne ("Pan Alfons"). Latem 1901 występował w zespole A. Mielewskiego w Krynicy, Szczawnicy i Zakopanem. 28 VII 1903 ożenił się z aktorką Heleną Górską. W sez. 1906/07 występował w T. Polskim w Poznaniu (tu także reżyserował). 27 VII 1907 debiutował w WTR w dwóch komediach: "Ostatni kosz" i "Rodzina Malefildtre", nie został jednak zaangażowany. Był aktorem użytecznym. "Głos miał dobry, wzrost ładny, zapał olbrzymi" - pisała L. Kotarbińska. Waż­niejsze role: Pan Młody ("Wesele") - grał go na krak. premierze 16 III 1901, Jasiek ("Zaczarowane koło"), Ja­siek ("Wesele"), Bukaszka ("Sybir"), Józef Krynicki ("Stare Miasto"), Baptysta ("Rodzina Benoitonów"), Horacy ("Ham­let"), Książę Feria ("Don Carlos"). W 1903 w Krakowie grał Satina ("Na dnie") i w związku z występami w tej sztuce prosił listownie K.S. Stanisławskiego o projekt kostiumu.

Bibl.: Kotarbińska: Zza kulis teatru; Pajączkowski: Teatr lwow.; I. Schiller: Stanisławski; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 374; Szczublewski: Żywot Osterwy; Czas 1907 nr 253; Kur. warsz. 1907 nr 205, 206, 304; Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.