biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Władysław Bernatowicz

nie żyje
ur. 1879, Warszawa
zm. 1939-01-23, Chorzów

Biografia

BERNATOWICZ Władysław (1879 Warszawa - 22 I 1939 Chorzów), aktor, reżyser. Uczył się w Klasie Dramatycznej przy Warsz. Tow. Muzycznym. Współ­pracował z zespołami amatorskimi na prowincji. W 1905 występował w Lublinie, w 1908 z zespołem J. Puchniewskiego w T. Bagatela w Warszawie, na­stępnie w T. Praskim (1918), t. Miraż (1921), T. Dra­matycznym (1921), T. Praskim (1922/23), potem w Płoc­ku (1924), w Słonimiu (1925), w warsz. T. Praskim (1927/28), w t. Morskie Oko (1931), w T. Kameralnym (1933), w t. Comoedia (wiosna 1935), w T. Kameralnym w Częstochowie (1935/36), na koniec w imprezach objazdowych (m.in. w 1938 z Instytutem Reduty). Grał role charakterystyczne, jak np. Radost ("Śluby panień­skie"), Proboszcz ("Ewa"), Dobrosław ("Bojomir i Wanda").

Bibl.: Kur. warsz. 1939 nr 24.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.