biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zygmunt Biesiadecki

nie żyje
ur. 1894-10-26, Kraków
zm. 1944-01, Warszawa

Biografia

BIESIADECKI Zygmunt Tadeusz (26 X 1894 Kra­ków - w styczniu 1944 Warszawa), aktor, reżyser. Był synem Józefa B. i Heleny z Posiadłowskich, mę­żem -> Janiny B. Ukończył gimn. Św. Anny w Krako­wie. Debiutował w 1912 w T. Ludowym w Krakowie; grał tam do 1918 takie role, jak np. Dudka ("Sen nocy letniej"), Wacek ("Wicek i Wacek"). 31 X 1917 ożenił się z aktorką Janiną z Praegerów. W sez. 1917/18 wystę­pował też na scenie T. im. Słowackiego. W 1919-31 występował w T. Polskim w Poznaniu. W 1931-35 pracował jako aktor i reżyser w T. Polskim w Katowi­cach, w 1935-37 występował w T. Malickiej w Warsza­wie, a w 1936 także w Stołecznym T. Powszechnym, 1937-39 w T. Miejskim w Łodzi. W czasie pobytu w Łodzi zajmował się też reżyserią; wystawił wtedy m.in. "Jadzię wdowę", "Spadkobiercę", "Młody las", "Szczęście Frania". Grał z powodzeniem role amantów, później role charakterystyczne, m.in. takie jak: Sobolewski ("Dziady"), Mario ("Świt, dzień i noc"), Voltaire ("Maria Leszczyńska"), Brzechwa ("Zaczarowane koło"), Lancelot ("Kupiec wenecki"), Ludmir ("Pan Jowialski"), Jasiek ("We­sele"), Franek ("Niespodzianka"), Jakub ("Głupi Jakub"). Został uwięziony i zamordowany przez hitlerowców.

Bibl.: Bar: Dzieje t. krak. s. 172; Łoza: Czy wiesz II (il.); Sobański: Teatr pol. na Śląsku (il.); Wroczyński: Pół wieku s. 276-281; Afisze, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.